การทำไร่

การทำนา

การทำสวน

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

โครงการเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไร ยางพาราเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ทางภาค...

Read More »
รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

ภูมิประเทศและภูมิอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นปาล์ม ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกต้นปาล์มกันมากข...

Read More »
ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

การปลูกผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ที่จะพูดถึงนี้จะเป็นผลผลิตการปลูกพืชผักสวนครัว ของเกษตรกรชาว ต.ปากแคว จ.สุโขทัย ที่ได้ทำการลดพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ในการทำไร่...

Read More »
สวนยาง

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนายางพาราให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการส่งออก โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่...

Read More »

การเลี้ยงสัตว์

ฟาร์มไก่สหฟาร์ม

สหฟาร์ม อีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตเนื้อไก่ ที่คนไทยก็น่าจะคุ้นเคยดี

ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงไก่ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่ หลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อของบริษัทสหฟาร์มเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนรุ่น...

Read More »
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อยากรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแวะมาชมได้ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า บ้านควาย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ......

Read More »
เลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คำๆนี้ หลายท่านคงจะเคยได้ยินติดหูมากันตั้งแต่เด็กๆ แต่ถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะมีคำต่อมาอีกว่า เมื่อในนามีข้าวและมีน้ำ มันก็ต้องมีปลาในเวลาต่อมา...

Read More »
444

เทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดต้องการ

     กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช มีถิ่นกำเนิดที่ ออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ 12 นิ้วอายุเฉลี่ย 4ปี ในธรรมชาติ ถ้าเลี้ยงใส่ตู้กระจก อยู่ได้ ......

Read More »

ข่าวเกษตร

เกษตรกรรมอื่นๆ

ตลาดเกษตรกรรม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก

ตะลุยงานทุเรียนโลกกับของดีเมืองจันทร์ 2557

ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน ปี 2557 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางจังหวัดจันทบุรีกำลังเตรียมพร้อมกับการจัดงานเทศกาลที่มีชื่อว่า ” เทศกาลของดีเมืองจันท์ ......

Read More »
สวนเมืองพร

“สวนเมืองพร” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของโคราช

สวนเมืองพรเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มาที่นี่คุณจะพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ยังแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ตั้งแ...

Read More »
สวนสุภัทราแลนด์ เที่ยวระยอง

เที่ยวระยอง แวะชิมผลไม้ที่สวนสุภัทราแลนด์

เที่ยวระยอง สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นส่วนขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว่า 800 ไร่ ......

Read More »
สวนทุเรียนละอองฟ้า

สวนทุเรียน ชวนชิมทุเรียนรสอร่อยที่สวนละอองฟ้า

สวนละอองฟ้าเป็นสวนทุเรียน ที่มีทุเรียนกว่า 50 สายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เป็นสวนของคุณชาตรี โสวรรณตระกูล ที่อยู่กับครอบครัวอย่างพอเพียงในบ้านที่มีหลังคามุง...

Read More »


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง