Home / การปลูกพืช / การทำไร่ / ปลูกข้าวโพด

ปลูกข้าวโพด

ปลูกข้าวโพด
ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบของอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวโพด แป้งข้าวโพดและขนมต่างๆ
นอกจากนี้แล้วยังเป็นอาหารของสัตว์ ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกข้าวโพดแบบไหน
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับว่าข้าวโพดที่ปลูกในประเทศไทยมีแบบไหนบ้าง

การปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด

                -ข้าวโพดหวาน เป็นข้าวโพดสำหรับทานได้ทันทีเป็นอาหารของคนเรา นิยมปลูกกันมากในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องเป็นพื้นที่ราบและคุณสมบัติของดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชชนิดนี้มีหลากหลายสายพันธ์มากนะครับ ทั้งสุพรรณบุรี นครสวรรค์ 1 ซึ่งแต่ละพันธ์จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปแล้วแต่คนดัดแปลงสายพันธ์นั้นๆต้องการให้ทนโรค เมล็ดใหญ่ หรือ ทนแล้งแบบนี้เป็นต้นครับ

                -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพันธ์ข้าวโพดที่ปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ ทำอาหารสัตว์โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีการปลูกมากขึ้นเพราะความต้องการมากขึ้นจากในอดีตแต่หลายคนแอบสงสัยทำไมมีการประท้วงเรื่องราคาข้าวโพดตกต่ำนั่นเพราะว่ามีการผลิตที่เกินความจำเป็นเนื่องจากระยะแรกความต้องการมีสูงเกษตรกรจึงหันไปปลูกกันมากขึ้นจนเกินขอบเขตทำให้ราคาต่ำลง และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร หลายคนอาจจะบอกว่าต้องมีการแทรกแซง หลายคนบอกว่าต้องหาตลาดใหม่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำได้ทันที สาเหตุจริงๆต้องแก้ให้ตรงจุด แก้จากเกษตรกรเองนั่นล่ะครับต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจปลูกเชื่อว่าหลายคนไม่สนใจหรอกเค้าปลูกกันขายได้ราคาดีฉันจะปลูกบ้างแต่คนอื่นเค้ามีตลาดรองรับอยู่แล้วแล้วคุณล่ะมีตลาดหรือยัง เมื่อเป็นแบบนี้ก็โทษราชการมันก็ไม่ถูกเสมอไป

การปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด

                การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะปลูกช่วงต้นฤดูฝน คือช่วงปลายเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งช่วงนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะมีฝนเข้ามาช่วยได้เยอะ การปลูกข้าวโพดถือเป็นการปลูกพืชระยะสั้นนะครับแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ถือเป็นการให้ผลผลิตที่ไวมากปีนึงก็สามารถปลูกได้หากมีการบริหารจัดการน้ำได้ดี สำหรับปัญหาที่พบระหว่างการปลูกนั้นก็คือ การระบาดของแมลงช่วงที่จะเก็บเกี่ยวปลายฤดูฝนที่ต้องมีการดูแลอย่างเต็มที่เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นนั่นหมายถึงรายได้ทั้งหมดจะหายไป แต่หากท่านใช้การปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีแล้วล่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะในระบบนิเวศจะมีการกำจัดหรือสร้างความสมดุลของมันเอง เมื่อมีศัตรูพืชที่เป็นอาหารของสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็จะช่วยเราได้แต่ไม่มีทางใดกำจัดได้100%ตัวการที่สำคัญคือพวกหนูนี่ล่ะครับจะมากินผลผลิตช่วงที่จะเก็บเกี่ยวต้องหามาตรการอย่างเช่นล่อด้วยกรงเป็นต้น

Comments

comments

ปลูกข้าวโพด ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบของอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำนมข้าวโพด แป้งข้าวโพดและขนมต่างๆ นอกจากนี้แล้วยังเป็นอาหารของสัตว์ ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกข้าวโพดแบบไหน ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะครับว่าข้าวโพดที่ปลูกในประเทศไทยมีแบบไหนบ้าง                 -ข้าวโพดหวาน เป็นข้าวโพดสำหรับทานได้ทันทีเป็นอาหารของคนเรา นิยมปลูกกันมากในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องเป็นพื้นที่ราบและคุณสมบัติของดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชชนิดนี้มีหลากหลายสายพันธ์มากนะครับ ทั้งสุพรรณบุรี นครสวรรค์ 1 ซึ่งแต่ละพันธ์จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปแล้วแต่คนดัดแปลงสายพันธ์นั้นๆต้องการให้ทนโรค เมล็ดใหญ่ หรือ ทนแล้งแบบนี้เป็นต้นครับ                 -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพันธ์ข้าวโพดที่ปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ ทำอาหารสัตว์โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีการปลูกมากขึ้นเพราะความต้องการมากขึ้นจากในอดีตแต่หลายคนแอบสงสัยทำไมมีการประท้วงเรื่องราคาข้าวโพดตกต่ำนั่นเพราะว่ามีการผลิตที่เกินความจำเป็นเนื่องจากระยะแรกความต้องการมีสูงเกษตรกรจึงหันไปปลูกกันมากขึ้นจนเกินขอบเขตทำให้ราคาต่ำลง และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร หลายคนอาจจะบอกว่าต้องมีการแทรกแซง หลายคนบอกว่าต้องหาตลาดใหม่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำได้ทันที สาเหตุจริงๆต้องแก้ให้ตรงจุด แก้จากเกษตรกรเองนั่นล่ะครับต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจปลูกเชื่อว่าหลายคนไม่สนใจหรอกเค้าปลูกกันขายได้ราคาดีฉันจะปลูกบ้างแต่คนอื่นเค้ามีตลาดรองรับอยู่แล้วแล้วคุณล่ะมีตลาดหรือยัง เมื่อเป็นแบบนี้ก็โทษราชการมันก็ไม่ถูกเสมอไป                 การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะปลูกช่วงต้นฤดูฝน คือช่วงปลายเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งช่วงนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะมีฝนเข้ามาช่วยได้เยอะ การปลูกข้าวโพดถือเป็นการปลูกพืชระยะสั้นนะครับแค่ไม่กี่เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ถือเป็นการให้ผลผลิตที่ไวมากปีนึงก็สามารถปลูกได้หากมีการบริหารจัดการน้ำได้ดี สำหรับปัญหาที่พบระหว่างการปลูกนั้นก็คือ การระบาดของแมลงช่วงที่จะเก็บเกี่ยวปลายฤดูฝนที่ต้องมีการดูแลอย่างเต็มที่เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นนั่นหมายถึงรายได้ทั้งหมดจะหายไป แต่หากท่านใช้การปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีแล้วล่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะในระบบนิเวศจะมีการกำจัดหรือสร้างความสมดุลของมันเอง เมื่อมีศัตรูพืชที่เป็นอาหารของสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็จะช่วยเราได้แต่ไม่มีทางใดกำจัดได้100%ตัวการที่สำคัญคือพวกหนูนี่ล่ะครับจะมากินผลผลิตช่วงที่จะเก็บเกี่ยวต้องหามาตรการอย่างเช่นล่อด้วยกรงเป็นต้น

Review Overview

User Rating: 4.79 ( 3 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง