Home / ข่าวเกษตร / แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

แกะสลักผลไม้ไทยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งจัดอยู่ในศิลปกรรมแขนงหนึ่งจำพวกประติมากรรม มีมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า เป็นงานที่มีความสวยงามและประณีต เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ งานแกะสลักเป็นงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความอดทน ใจเย็น และมีสมาธิ ที่สำคัญเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือประสบการณ์และพรสวรรค์เฉพาะตัว ในคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยผักและผลไม้ที่มีเนื้ออ่อนๆ โดยใช้วัสดุที่มีความแหลมคม เช่น มีดคว้าน ในการแกะคว้าน และตัด ให้เป็นรูปร่างลักษณะที่สวยงามอย่างที่ต้องการ สำหรับการแกะสลักผักและผลไม้ถ้าจะให้สวยต้องอาศัยสมาธิ ความนิ่ง แน่วแน่ และความมานะอดทน และต้องแกะสลักด้วยใจ จึงจะได้ผักและผลไม้ที่มีรูปร่างสวยงามอ่อนช้อยตามความต้องการ

แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

ในช่วงต้นเดือนกรกฏคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 ในงานนี้คุณเครือวัลย์ ริเช่ ชาวไทยที่ได้เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมันนีเป็นเวลาเกือบ 33 ปี ได้เข้าร่วมงานพร้อมกับชาวไทยที่อยู่ในย่านนั้น และได้นำการแกะสลักผักและผลไม้ไทยมาทำการแกะสลักสาธิตให้ชาวต่างชาติได้ชมความงดงามของผลงานการแกะสลักพร้อมทั้งชิมผลไม้ต่างๆ ของไทย โดยเน้นการแกะสลักให้มีความเป็นไทย เช่น ลายกนก ลายหงส์ และดอกไม้ เป็นต้น การแกะเนื้อของผักและผลไม้พร้อมกับเปลือกให้มีสีสันที่ตัดกันสวยงามได้เป็นลวดลายบนผักและผลไม้ที่อ่อนช้อยดูงามตา เป็นที่สนอกสนใจของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

คุณเครือวัลย์ ยังกล่าวด้วยว่าในปัจจุบันงานแกะสลักผักและผลไม้ไทยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติ และนิยมใช้กันในสถานที่ต่างๆ เช่น สปา และร้านนวดแผนไทย เป็นต้น โดยการนำผักและผลไม้ที่แกะสลักแบบไทยมาตั้งประดับไว้ภายในร้าน และมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ และในปัจจุบันชาวยุโรปได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นทำให้ผักและผลไม้แกะสลักของชาวไทยได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย และสำหรับการจัดงาน เทศกาลไทย ที่ประเทศเยอรมัน ในครั้งนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้จัดนิทรรศการการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในประเทศไทย ไปแสดงให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานได้ชมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของโครงการในพระราชดำริ งานนี้จะมีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2447-8500-6 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง