Home / เทคโนโลยีการเกษตร / ฟาร์มไทยแลนด์ร่วมสร้างพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

ฟาร์มไทยแลนด์ร่วมสร้างพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

ทีมงานฟาร์มไทยแลนด์ เดินทางไปทำการเปิดอบรมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ
ที่จะนำมาควบคุมอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ โดยมีการเปิดอบรมทั้งการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม  และ ประยุกช์ใช้งาน
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ ออกแบบวงจรอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ

ฟาร์มไทยแลนด์เปิดอบรม

ฟาร์มไทยแลนด์เปิดอบรม

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม

โดยฟาร์มไทยแลนด์เราไม่เพียงแต่ตั้งใจจะพัฒนาวงการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันเท่านั้น
>> เรายังเริ่มเข้าร่วมช่วยพัฒนาและสอนการเรียนรู้ ปลูกฝัง เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆไปประยุกช์ใช้พัฒนาในภาคเกษตรกรรม
ให้กับเยาวชนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยด้วยครับ

 

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม-3

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม-3

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม-5

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม-5


>> “หัวใจ” ของการพัฒนาคือการสร้างเยาวชนของชาติวันนี้ให้มีคุณภาพเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
อันจะเป็นการวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนา

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม-2

ฟาร์มไทยแลนด์จัดอบรม-2

Comments

comments

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง