Home / เกร็ดความรู้ / วิธีเสียบกิ่งมะม่วง วิธีทาบกิ่งพันธุ์มะม่วง

วิธีเสียบกิ่งมะม่วง วิธีทาบกิ่งพันธุ์มะม่วง

วิธีเสียบกิ่งมะม่วง วิธีทาบกิ่งพันธุ์มะม่วงดีกับต้นตอมะม่วงแก้ว

การเปลี่ยนยอดนับ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้กับการขยายพันธุ์พืชหลาย ชนิด โดยเฉพาะพืชที่นิยมปลูกเชิงพาณิชย์ เช่น มะม่วง ชวนชม แก้ว มังกร มะนาว ซึ่งการเปลี่ยนยอดนิยมใช้ในกรณีที่ต้องการให้พืชปลูกหากินเก่ง ด้วยการใช้ต้นตอพืชพันธุ์ป่าหรือพันธุ์พื้นเมืองเป็นต้นตอ และนำยอดของพืช พันธุ์ดี ที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมาเสียบเข้ากับต้นตอดัง กล่าว ในที่นี้ผมขอเสนอวิธีการเสียบยอดมะม่วงพันธุ์ดีกับต้นตอมะม่วงแก้ว โดยอันดับแรกเกษตรกรทั่วไปหรือเกษตรกรมือใหม่ จะปลูกมะม่วงมักจะซื้อกิ่งพันธ์ุที่มีผู้ทาบขายมาปลูกซึ่งมีข้อเสียคือ

  • 1.ราคาแพง อย่างน้อยต้นละไม่ตำ่กว่า25 บาท
  • 2.ดูแลรักษาในช่วงแรกต้องการความพิถีพิถันมาก 
  • 3.ถ้าซื่้อจากร้านทั่วไปไปอาจจะไม่ตรงตามพันธ์ุ

ในที่นี้ผมขอเสนอให้ปลูกมะม่วงพันธ์ุพื้นเมืองเช่น แก้ว สามฤดูที่เพาะด้วยเมล็ดในแปลงปลูกเพราะมะม่วงพวกนี้จะหากินเก่ง โตเร็ว ต้านทานต่อโรค เมื่อมะม่วงพันธ์ุพื้นเมืองที่เราปลูกอายุ1 ปี-2ปี เราก็เปลี่ยนยอดเป็นมะม่วงพันธ์ุดีที่เราต้องการซึ่งมีวิธีการดังนี้

เรามาดู วิธีเปลี่ยนยอดบนต้นตอขนาดใหญ่  เตรียมอุปกรณ์ ( ภาพที่ 1 บนซ้าย)

วิธีเสียบกิ่งมะม่วง

วิธีเสียบกิ่งมะม่วง

 

  1. ตัดต้นตอเก่าออกโดยให้สูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร
  2. เตรียมยอดพันธุ์ดี โดยเลือกยอดที่มีตุ่มตาแตกออกมาเพื่อความรวดเร็วในการแตก (ภาพที่2)
  3. เปิดเปลือกต้นตอกว้าง 1 เซนติเมตร และยาว 1 นิ้ว ( ภาพที่1บนขวา )
  4. เฉือนแผลกิ่งพันธ์ุดีเป็นรูปลิ่มยาว 1 นิ้วปาดเป็นรูปปากฉลามปาดปลายด้านหลังออกเล็กน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่ท่อน้ำท่ออาหารสัมผัสกับต้นต่อมากยิ่งขึ้น และอย่าเอามือไปถูกรอยแผลหลังปาดกิ่ง เสียบลงไปบนตอที่กรีดแผลไว้ (ภาพที่1ล่างซ้าย)
  5. ใช้เทปพันแผลให้แน่น พันเว้นยอดไม่ต้องพันพลาสติดจนมิดยอดครอบด้วยถุงพลาสติกมัดกับต้นให้แน่นป้องกันการคายนำ้และใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว้เพื่อป้องกันแสงแดด

     6.ประมาณ 15-20 วัน ตุ่มตาจะเริ่มผลิออกมา ให้แกะกระดาษหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกออก เท่านี้ก็จะได้มะม่วงพันธ์ุดีที่เราต้องการ

ขอขอบคุณที่มาของความรู้ดีๆ และภาพ โดย อาจารย์ ชาตรี ต่วนศรีแก้ว

Comments

comments

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง