Home / ข่าวเกษตร (page 4)

ข่าวเกษตร

ข่าวเกษตร รวบรวมทุกข่าวเกี่ยวกับการเกษตร งานเกษตร สินค้าเกษตรกรรม เพื่อเกษตรกรได้รับทราบข่าวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ถั่วเหลือง พืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องการ !

‘ถั่วเหลือง’ พืชเศรษฐกิจทั่วโลกต้องการ!

ถั่วเหลืองเป็นพืชผลทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ที่มีความต้องการในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะถั่ว...

Read More »

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตำ...

Read More »

ปลูกมันฝรั่งทดแทนการนำเข้า กับ โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 57

โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่ง

สศข.2 ร่วมเปิดเวทีคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าพืชหัว ชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์พร้อมรับสม...

Read More »

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ

หากพูดถึงเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยเรานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน คือ หน่วยงานจากภ...

Read More »

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

สวนยาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนายางพาราให้ได้มาตรฐานในเรื่องของกา...

Read More »

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

ครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกพืชผั...

Read More »

ชวนชิมเทศกาลลิ้นจี่สด รสอร่อย คุณภาพเยี่ยมแห่งปีจากภาคเหนือ

เทศกาลลิ้นจี่

เชิญชิมและเที่ยว งาน “เทศกาลลิ้นจี่สด รสอร่อย จากภาคเหนือ” ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ผล...

Read More »

หนังสือ Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ โดย นานมีบุ๊คส์

หนังสือ-Organic-Farm

 สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทางฟาร์มไทยแลนด์ได้รับเกียรติเชิญไปงาน เปิดตัวหนังส...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง