Home / ข่าวเกษตร / อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาจะเป็นงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวด หมู่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและมีหลายสีสันจนมีชื่อเสียงเป็นยอมรับของคนในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง จนกลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กลับกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวดได้เป็นอย่างดี สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดบ้านของกลุ่มแม่บ้านชาวแหลมกรวดนั้นได้ทำการประดิษฐ์กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านแหลมกรวด และจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ที่ให้ทุนในการสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์ดอกไม้ รวมไปถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ในปัจจุบันมีผู้สนใจในการสั่งซื้อดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลาเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ กันมากขึ้น

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลานั้น ทางกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวดจะใช้เกล็ดของปลากะพงที่หาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไป และตามร้านอาหารที่นำปลากะพงมาประกอบเป็นเมนูอาหารจำหน่าย เมื่อได้เกล็ดปลากะพงมาแล้วก็จะนำมาทำความสะอาด และนำมาพึ่งไว้ให้แห้ง โดยจะใช้วิธีการพึ่งเกล็ดปลาด้วยลม เพราะถ้านำไปพึ่งไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึงจะทำให้เกล็ดปลาม้วนงอและไม่สามารถนำมาประดิษฐ์ดอกไม้ได้ เมื่อเกล็ดปลาแห้งสนิทดีแล้วจึงนำไปย้อมสีตามที่ต้องการ จากนั้นก็พึ่งให้สีแห้งแล้วจึงนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้กันต่อไป สำหรับขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลานั้นจะต้องใช้ความละเอียดและความพิถีพิถันในการประดิษฐ์ เพราะเกล็ดปลามีขนาดเล็กถ้าอยากให้สวยผู้ทำจะต้องมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก นอกจากทำเป็นดอกไม้แล้วยังมีการนำเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับกันอีกด้วย

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

จัดได้ว่าการประดิษฐ์ดอกไม้และเครื่องประดับจากเกล็ดปลาเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวด ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้และเครื่องประดับที่มีความสวยงามและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วเกล็ดปลายังเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายในจังหวัดกระบี่ ที่สำคัญเกล็ดปลาเมื่อนำมาย้อมสีและประดิษฐ์เป็นดอกไม้หรือเครื่องประดับแล้ว จะมีความสวยงามเป็นประกายแวววาว คงทนไม่แตกหักง่าย มดแมลงไม่รบกวน และนอกจากจะนิยมนำไปประดับบ้านยังนิยมซื้อไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกกันอีกด้วย

นอกจากเกล็ดของปลากะพงยังมีเกล็ดอีกหลายชนิดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้และเครื่องประดับได้ เช่น  ปลากระบอก และปลาครืดคราด เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้และเครื่องประดับจากเกล็ดปลาของกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่  082-4139442

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง