Home / ข่าวเกษตร / สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดจันทบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยองและจังหวัดตราด
เป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกผลไม้หลายชนิด และในแต่ละปีก็มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก

จำหน่ายผลไม้

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

เนื่องจากปัจจัยในการผลิตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดินและน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทำให้ผลไม้ที่ได้มีคุณภาพดีได้มาตรฐานและมีผลผลิตดี ทำให้ในแต่ละปีจะมีผลไม้ออกมาเป็นจำนวนมาก
ประกอบประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดมีอาชีพทำการเกษตร จึงทำให้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีสวนผลไม้อยู่หลายไร่
สำหรับผลไม้ที่นิยมปลูกจะได้แก่ ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด น้อยหนา ลิ้นจี่ สละและมะม่วง เป็นต้น
จัดได้ว่ามีผลไม้อยู่หลายชนิด และนอกจากผลไม้สดแล้วก็ยังมีผลไม้แปรรูปกันอีกด้วย

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีการจัดจำหน่ายผลไม้โดยผ่านระบบของสถานบันการเกษตรที่มีทั้งห้างค้าส่ง และค้าปลีก รวมถึงผู้ส่งออกผลไม้ และตลาดในเครือข่ายของระบบสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

โดยได้มีการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายของสถาบันการเกษตรขึ้นในปี 2557 เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีช่องการจัดจำหน่ายที่มั่นคง และมีอำนาจในการต่อรองการซื้อขายได้มากขึ้น ซึ่งจัดได้ว่ามีผลดีโดยตรงต่อกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกผลไม้ โดยได้มีการลงนามเป็นข้อตกลงในการส่งผลไม้กับแหล่งจำหน่าย โดยเกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีต้องรวบรวมผลไม้ส่งจำหน่ายในปริมาณที่กำหนดในข้อตกลง และนอกจากในจังหวัดจันทบุรีแล้วในจังหวัดระยองก็ได้มีการทำข้อตกลงในการส่งจำหน่ายผลไม้ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

นอกจากนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อตะกร้าสำหรับรวบรวมผลไม้มอบให้สหกรณ์ประจำจังหวัดได้ใช้ในการรวบรวมผลไม้จากกลุ่มสมาชิก เพื่อลดการใช้งบประมาณ ที่สำคัญสมาชิกชาวเกษตรกรยังได้รับราคาผลไม้ที่ยุติธรรม เป็นการช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค จึงเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มยอดขายผลไม้ให้แก่เกษตรกรรวมไปถึงการขยายตลาดให้มากยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรทำให้สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ยั่งยืนต่อไป

สำหรับเกษตรกรผู้สนใจเข้ารวมโครงการนี้หรือประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้จำหน่ายผลไม้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆ กันได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-3095 และ 0-2281-1900 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง