Home / ข่าวเกษตร / กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ขึ้นในปี 2557 โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” กราบบังคมทูลถวายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล และเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2545 ที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี จากนั้นได้ออกให้บริการเกษตรกรทั่วทุกภาคในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นี้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้น ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเกษตรกรไทย พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมนี้ได้ทำการคัดเลือกจังหวัดแต่ละในแต่ละภาคเพื่อเป็นสถานที่จัดงานดังนี้
- ภาคเหนือ จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
- ภาคตะวันออก จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- ภาคใต้ จัดขึ้นที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด  ริมถนนสายเอเชียที่ 41 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

สำหรับบริการที่ทางคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เปิดให้บริการแก่เกษตรกรนั้น จะได้แก่การเปิดเป็นคลินิกต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถเข้าไปปรึกษาและหาความรู้เพิ่มเติม เช่น คลินิกดิน, คลินิกชลประทาน, คลินิกข้าว, คลินิกพืช, คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์, คลินิกยางพารา, คลินิกสหกรณ์, คลินิกบัญชี, คลินิกกฎหมาย และคลินิกหม่อนไหม สำหรับประโยชน์ที่เกษตรจะได้รับอย่างเช่น ได้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพดินว่าเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือไม่ ต้องใช้ธาตุอาหารอะไรในการช่วยบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก รวมถึงศึกษาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก และการให้ความรู้ต่างๆ ในการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินและพืชที่เพาะปลูก รวมทั้งในงานยังมีการอบรมอาชีพเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อีกด้วย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดีขึ้น สำหรับผู้สนใจร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-5790121-27 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง