Home / ข่าวเกษตร / ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดจะเป็นข้าวที่เราเรียกกันว่าข้าวเฉพาะถิ่นและเป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดพัทลุง ที่สมัยก่อนจะนิยมปลูกกันไว้เพื่อเป็นของฝากหรือของกำนัล
ให้สำหรับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันในช่วงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ รับตำแหน่งใหม่ เป็นต้น
นอกนี้ยังเป็นข้าวที่นิยมนำมาหุงเพื่อใช้ในงานพิธีทำบุญต่างๆ ในการถวายพระสงฆ์กันอีกด้วย สำหรับข้าวสังข์หยดจริงๆ แล้วจะเป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่งแต่เป็นข้าวกล้องที่แตกต่างจากข้าวกล้องพันธุ์อื่น เพราะคุณสมบัติจะแตกต่างกันตามพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก สำหรับข้าวสังข์หยดจะเป็นข้าวกล้องที่มีสีแดง เมล็ดเรียวยาว ถ้าเป็นข้าวซ้อมมือจะมีสีแดงปนขาว แต่ถ้าขัดสีเรียบร้อยแล้วจะมีสีขาวขุ่น และเมื่อทำการหุ่นจนสุกเม็ดข้าวที่ได้จะมีความนุ่มและเป็นเม็ดเรียวสวย ที่สำคัญยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, เส้นใยอาหาร, ธาตุเหล็ก และวิตามินที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด นอกจากนี้แล้วยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิดอีกด้วย

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ปัจจุบันข้าวสังข์หยดจะนิยมปลูกกันในบริเวณที่ราบเขาบรรทัดและทะเลสาบสงขลา ซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงทำให้นอกจากข้าวสังข์หยดแล้วในบริเวณนี้ยังมีการปลูกพืชผักอีกหลายชนิด สำหรับข้าวสังข์หยดจะมีการเพาะปลูกโดย 3 กลุ่มชุมชนของอำเภอควนขนุน ซึ่งจะได้แก่ กลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน, วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 196 คน และมีเนื้อที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 1,100 ไร่ โดยการปลูกข้าวจะได้รับการควบคุมคุณภาพจากคณะกรรมการรับรองคุณภาพ ข้าวสังข์หยด เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้แล้วข้าวสังข์หยดของที่นี่ยังได้รับตราสัญลักษณ์ GI รับรองคุณภาพว่าปลอดภัยและไม่มีสารพิษตกค้าง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

การเพาะปลูกข้าวสังข์หยดยังได้รับการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพาะปลูก การดูแลรักษา การส่งเสริมในด้านความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยปัจจุบันจะมีการจัดจำหน่ายผ่านทางท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต และโรงแรม ห้องอาหารไทย สวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจอยากทดลองชิมข้าวสังข์หยดคุณสามารถหาซื้อได้ตามท๊อปซุปเปอร์มาเก็ตทุกสาขา หรือใครอยากชิมเมนูอาหารที่ปรุงโดยข้าวสังข์หยดก็สามารถไปชิมกันได้ที่ห้องอาหารไทย สวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจำหน่ายได้ที่ ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต โทร. 02-660-1000

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง