Home / ข่าวเกษตร / โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

หลังจากที่ได้มีนโยบายจัดโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยมีจังหวัดนำร่องทั้งหมด 6 จังหวัด
ซึ่งจังหวัดจันทบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นจังหวัดที่มีสวนผลไม้หลายชนิด
และยังเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักท่องเที่ยวสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีที่เห็นกันได้ไม่ยากนั้นจะได้แก่ สวนเงาะ สวนมังคุด สวนลิ้นจี่ สวนลองกอง สวนทุเรียน สวนมะม่วง เป็นต้น และที่สำคัญผลไม้ในจังหวัดจันทบุรียังเป็นผลไม้ที่ได้ชื่อว่ามีรสชาติดีไม่แพ้ผลไม้ที่อื่น และนอกจากมีผลไม้สดๆ แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจำหน่ายเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้ทำการมอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่จำหวัดนำร่องทั้ง 6 จังหวัด เร่งดำเนินการในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรหรือในท้องถิ่นแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการลดใช้สารเคมีในพืชผักและผลไม้นอกจากจะช่วยทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะห่างไกลจากสารเคมีแล้วยังมีส่วนทำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในพืชผักและผลไม้กันอีกด้วย การหันมาใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพยังมีส่วนช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีแร่ธาตุอยู่อย่างสมบูรณ์ มีผลทำให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

สำหรับที่จังหวัดจันทบุรียังได้มีสวนเกษตรที่เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาวิธีการต่างๆ ตามแนวหลักเกษตรพอเพียงได้ที่สวนลุงฉลวย จันทแสง เกษตรกรอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยสวนของลุงฉลวยจะเป็นต้นแบบในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่อยู่ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ที่ประสบความสำเร็จ โดยลุงฉลวยกล่าวว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการเพราะปลูกลงไปได้เกือบครึ่งหนึ่ง แถมผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพดี เพราะลุงฉลวยได้ส่งประกวดทุเรียนเป็นประจำทุกปีและยังได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันถึง 6 ปี จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการหันมาใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพดินดีขึ้นและผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบผสมผสานและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพที่สวนลุงฉลวย สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ 08-7909-9730

 

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง