Home / ข่าวเกษตร (page 3)

ข่าวเกษตร

ข่าวเกษตร รวบรวมทุกข่าวเกี่ยวกับการเกษตร งานเกษตร สินค้าเกษตรกรรม เพื่อเกษตรกรได้รับทราบข่าวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดจันทบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยองและจังหวัดตราด เป็น...

Read More »

เที่ยวงานและร่วมฟังสัมมนาฟรี กับ งาน SMART SUGARCANE FARM ” ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ ”

สัมมนาสมาร์ทฟาร์มเทคโนโลยี

โดยงานนี้ AMM ร่วมกับซีเอ็ดฯ เอาใจคนรักเกษตร เกษตรกรยุคใหม่ หรือผู้ที่อยากหันมาเอาดีทางทำเกษตรกรรม จ...

Read More »

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ดินและน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร เพราะถ้าดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีได้...

Read More »

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาจะเป็นงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวด หมู่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนื...

Read More »

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดจะเป็นข้าวที่เราเรียกกันว่าข้าวเฉพาะถิ่นและเป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดพัทลุง ที่สมัยก่อนจ...

Read More »

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

หลังจากที่ได้มีนโยบายจัดโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยมีจังหวัดนำร่องทั้งหมด 6 จังหวัด ซึ่งจังหวัดจันท...

Read More »

สบู่กลีเซอรีนผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรชั้นเยี่ยม

สบู่กลีเซอรีนผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรชั้นเยี่ยม

สบู่จัดเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้กันในชีวิตประจำวัน สำหรับสบู่กลีเซอรีนจะเป็นสบู่ที่ผลิตจากน้ำมันขอ...

Read More »

“ศูนย์ข้าวชุมชน” กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสู่เกษตรกรไทย

"ศูนย์ข้าวชุมชน" กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสู่เกษตรกรไทย

ข้าวจัดเป็นอาหารหลักของคนไทย และยังเป็นอาชีพของเกษตรกรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันประเทศไทยนอกจ...

Read More »

เชิญเที่ยวงาน งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชนราชบุรี

งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชนราชบุรี

เชิญเที่ยวงาน งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชนราชบุรี ใน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 255...

Read More »

ชวนเที่ยวชมและชิมผลไม้สดรสอร่อยจากแดนอีสาน

ชวนเที่ยวชมและชิมผลไม้สดรสอร่อยจากแดนอีสาน

ชาวจังหวัดศรีสะเกษนำโดยนายประกอบ โคตรมงคล ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ โครงการเปิดขายผลไม้ประจำฤดูกาล 2...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง