Home / ข่าวเกษตร / กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

หากพูดถึงเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยเรานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน
คือ หน่วยงานจากภาครัฐเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ อาทิเช่น พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ และข้าว
ส่วนในภาคเอกชนนั้นมีการจัดการในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพื่อการค้า อาทิเช่น เมล็ดข้าวโพด เมล็ดพืชต่างๆ และทานตะวัน เป็นต้น
ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศหลักๆ ที่ส่งออกเมล็ดพืชหรือเรียกได้ว่าเป็นฐานเมล็ดพันธุ์ที่ชาวต่างชาติในแถบอาเซียนสนใจและให้ความสำคัญกับการเข้ามาลงทุนเป็นอย่างมาก
อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม โอกาสการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ต่ำ และมีเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกอยู่สูง
ส่งให้การเกษตรของไทยมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งออกที่มีคุณภาพ

farmthailand1

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกกรมวิชาการเกษตร ได้บอกเล่าถึงข้อมูลในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของไทยในแต่ละปีเอาไว้ว่า การส่งออกที่เกิดขึ้นนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศในแต่ละปีไม่น้อยไปกว่า 4,000 ล้านบาท และแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการลงทุนที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนมากเป็นพิเศษ แต่ในมุมมองของไทยเรายังเล็งเห็นถึงความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากสายพันธุ์พืชที่ได้รับมานั้นเป็นพันธุ์ผสมของต่างชาติ จึงทำให้ลูกผสมที่ได้มีความเป็นไทยอยู่น้อย จึงมีการเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่มีความเป็นไทยให้มากขึ้น เพื่อรองรับระบบการแข่งขันที่จะมาถึงในช่วงของการเปิดประเทศ AEC

farmthailand2

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่จะช่วยขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชหรือ Seed Hub เพื่อรองรับการเปิดอาเซียนที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ โดยมีการสนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์พืชของไทยมีคุณภาพสามารถออกสู่ตลาดโลกเพื่อการแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติหันมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น และยังช่วยเป็นทางเลือกที่จะทำให้อาชีพของการผลิตเมล็ดพันธุ์มีจุดยืนที่โดดเด่นมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

ทางกรมวิชาการเกษตรจึงเริ่มมีการจับมือร่วมกันกับทางภาคเอกชน เพื่อดำเนินการจัดการ Seed Hub รองรับอาเซียนในไม่ช้านี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
การพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช โดยนำเอาจุดเด่นของแต่ภาคส่วนมาร่วมมือกัน จะช่วยเสริมพลังความแข็งแกร่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านอาหารของประเทศต่อไปในอนาคต
ส่วนใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือโทร 0-2579-0151-8

  

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง