Home / Tag Archives: seed hub

Tag Archives: seed hub

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ

หากพูดถึงเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยเรานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน คือ หน่วยงานจากภ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง