Home / เกษตรกรรมอื่นๆ / การประมง / การประมง อาชีพประมง

การประมง อาชีพประมง

การประมง อาชีพประมง ประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และยังคงเป็นแบบนี้เรื่อยๆ
ตราบใดที่เราใช้อย่างพอดีและพอประมาณเพื่อที่จะให้ธรรมชาติสร้างใหม่มาทดแทนสัดส่วนที่ใช้ไป

อาชีพการประมง

อาชีพการประมง

ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการประกอบอาชีพหลากหลายแต่วันนี้เราขอพูดถึงการประมง
การประมงในประเทศไทยของเราแบ่งได้ดังนี้ตามลักษณะของภูมิประเทศและตำแหน่งที่ตั้ง

-ประมงน้ำจืด แม่น้ำหลายสายในประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพ
มีสัตว์น้ำจืดหลายๆชนิดอาศัยอยู่และเป็นอาหารของคนไทยเรามายาวนาน
การทำประมงน้ำจืดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยๆของแต่ละจังหวัด
หากท่านต้องการข้อมูล ต้องการที่จะรู้เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพสามารถเข้าไปติดต่อได้
เราสามารถพบการทำประมงน้ำจืดได้ตามฝั่งของแม่น้ำสายสำคัญของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นแม่น้ำสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานี
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน แม่น้ำตรังที่ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล และอาจจะเป็นน้ำกร่อยส่วนหนึ่งนั่นเอง
อาจจะเลี้ยงแบบเพื่อค้าขายหรือลี้ยงบริโภคภายในครอบครัวก็พบเห็นได้ทั่วไป
นอกจากการเลี้ยงแล้วยังมีปลาธรรมชาติในแหล่งน้ำให้ทำการประมงได้อีก

-ประมงน้ำเค็ม อาจจะเหมาะรวมไปถึงในทะเล และชายฝั่ง ประเทศไทยของเรามีมากมายหลายพื้นที่ที่ทำการประมงแบบนี้เรียกได้ว่าทุกจังหวัดตลอดแนวทั้งฝั่ง อ่าวไทยและอันดามัน ด้วยความสมบูรณ์ของท้องทะเลแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
อย่างเช่นป่าชายเลน แนวปะการัง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ป่าชายเลนทั่วประเทศจะถูกบุกรุ้งเพื่อทำนากุ้งไปอย่างมากมาย
แต่ด้วยความสำนึกรักอนุรักษ์ของคนในพื้นที่หลายๆจังหวัดได้ทำการฟื้นฟูและมีป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ทำให้เกิดระบบนิเวศใหม่ๆขึ้นมาไม่แต่ปลา กุ้ง ปูเท่านั้น สัตว์อื่นๆก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายชนิด
บอกก่อนนะครับสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะ มันก็ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่ใกล้เคียงมาหาที่อยู่ใหม่นี่ล่ะครับ
ประมงน้ำเค็มหรือชายฝั่งส่วนใหญ่จะทำกันเป็นล่ำเป็นสันคือเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่เลี้ยงเพื่อการค้าโดยแท้จริง

อาชีพการประมงก็ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักในเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนแก่คนไทยทั้งประเทศ
และประเทศอื่นๆราชการจึงให้ความสำคัญกับอาชีพเหล่านี้มีข้อมูลมากมายให้ท่านได้ติดต่อง่ายๆครับ
ประมงจังหวัดไม่ว่าจะน้ำจืดน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยติดต่อได้ง่าย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง
ไม่ว่าจะมีปัญหาใด
อย่างเช่นท่านเจอปัญหาปลาตายหลังจากฝนตกหนักท่านสงสัยว่าโรงงานเหนือลำน้ำ
แอบปล่อยน้ำเสียลงมาหรือเปล่าท่านทำได้เบื้องต้นคือให้ประมงจังหวัดเข้ามาเก็บตัวอย่างปลา
เพื่อไปทดสอบหรือพิสูจน์ว่าตายเพราะสาเหตุใด สิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิของเราชาวประมงและผู้ที่มีอาชีพประมงครับ อย่าละเลยไป….

วีดีโอ ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประมง   ตอนประมงไทยไปสู่ AEC

ประมงไทย ไปสู่ AEC

ประมงไทย ไปสู่ AEC

Comments

comments

การประมง อาชีพประมง ประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และยังคงเป็นแบบนี้เรื่อยๆ ตราบใดที่เราใช้อย่างพอดีและพอประมาณเพื่อที่จะให้ธรรมชาติสร้างใหม่มาทดแทนสัดส่วนที่ใช้ไป ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการประกอบอาชีพหลากหลายแต่วันนี้เราขอพูดถึงการประมง การประมงในประเทศไทยของเราแบ่งได้ดังนี้ตามลักษณะของภูมิประเทศและตำแหน่งที่ตั้ง -ประมงน้ำจืด แม่น้ำหลายสายในประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์น้ำจืดหลายๆชนิดอาศัยอยู่และเป็นอาหารของคนไทยเรามายาวนาน การทำประมงน้ำจืดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยๆของแต่ละจังหวัด หากท่านต้องการข้อมูล ต้องการที่จะรู้เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพสามารถเข้าไปติดต่อได้ เราสามารถพบการทำประมงน้ำจืดได้ตามฝั่งของแม่น้ำสายสำคัญของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นแม่น้ำสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน แม่น้ำตรังที่ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล และอาจจะเป็นน้ำกร่อยส่วนหนึ่งนั่นเอง อาจจะเลี้ยงแบบเพื่อค้าขายหรือลี้ยงบริโภคภายในครอบครัวก็พบเห็นได้ทั่วไป นอกจากการเลี้ยงแล้วยังมีปลาธรรมชาติในแหล่งน้ำให้ทำการประมงได้อีก -ประมงน้ำเค็ม อาจจะเหมาะรวมไปถึงในทะเล และชายฝั่ง ประเทศไทยของเรามีมากมายหลายพื้นที่ที่ทำการประมงแบบนี้เรียกได้ว่าทุกจังหวัดตลอดแนวทั้งฝั่ง อ่าวไทยและอันดามัน ด้วยความสมบูรณ์ของท้องทะเลแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างเช่นป่าชายเลน แนวปะการัง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ป่าชายเลนทั่วประเทศจะถูกบุกรุ้งเพื่อทำนากุ้งไปอย่างมากมาย แต่ด้วยความสำนึกรักอนุรักษ์ของคนในพื้นที่หลายๆจังหวัดได้ทำการฟื้นฟูและมีป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดระบบนิเวศใหม่ๆขึ้นมาไม่แต่ปลา กุ้ง ปูเท่านั้น สัตว์อื่นๆก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายชนิด บอกก่อนนะครับสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะ มันก็ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่ใกล้เคียงมาหาที่อยู่ใหม่นี่ล่ะครับ ประมงน้ำเค็มหรือชายฝั่งส่วนใหญ่จะทำกันเป็นล่ำเป็นสันคือเลี้ยงในพื้นที่ขนาดใหญ่เลี้ยงเพื่อการค้าโดยแท้จริง อาชีพการประมงก็ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักในเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนแก่คนไทยทั้งประเทศ และประเทศอื่นๆราชการจึงให้ความสำคัญกับอาชีพเหล่านี้มีข้อมูลมากมายให้ท่านได้ติดต่อง่ายๆครับ ประมงจังหวัดไม่ว่าจะน้ำจืดน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยติดต่อได้ง่าย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง ไม่ว่าจะมีปัญหาใด อย่างเช่นท่านเจอปัญหาปลาตายหลังจากฝนตกหนักท่านสงสัยว่าโรงงานเหนือลำน้ำ แอบปล่อยน้ำเสียลงมาหรือเปล่าท่านทำได้เบื้องต้นคือให้ประมงจังหวัดเข้ามาเก็บตัวอย่างปลา เพื่อไปทดสอบหรือพิสูจน์ว่าตายเพราะสาเหตุใด สิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิของเราชาวประมงและผู้ที่มีอาชีพประมงครับ อย่าละเลยไป.... วีดีโอ ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการประมง   ตอนประมงไทยไปสู่ AEC

Review Overview

User Rating: 1.4 ( 3 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง