Home / ตลาดเกษตรกรรม / ตลาดเกษตรกรรมไทย ในทุกๆวันนี้

ตลาดเกษตรกรรมไทย ในทุกๆวันนี้

ตลาดเกษตรกรรมไทยวันนี้
อาชีพเกษตรกรรม นับว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน
เมื่อก่อนประเทศของเรามีรายได้เข้าสู่ประเทศจากการเกษตรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้า อย่างเช่น ข้าว ไม้กฤษณา กำยาน แร่ธาตุ และ สินค้าการเกษตรอื่นๆ

ตลาดเกษตรกรรมไทยวันนี้

ตลาดเกษตรกรรมไทยวันนี้

แม้ว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีการส่งสินค้าทางการเกษตรออกนอกประเทศเพื่อการค้าแต่ก็นับว่าลดน้อยลงกว่าหลายปีก่อนหน้านี้
เพราะสินค้าอุตสาหกรรมและรายได้จากการท่องเที่ยวกลายมาเป็นรายได้หลักของประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามตลาดเกษตรบ้านเราหรือต่างประเทศก็ยังต้องการอย่างต่อเนื่อง
เพราะประชากรทั่วโลกต่างต้องการอาหารที่ถือว่าโลกของเรายังผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ

แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่พอแล้วที่ไหนล่ะยังขาดแคลนหากท่านเดินทางไปเที่ยวหรือไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนา
ท่านจะพบกับภาพบรรยากาศที่น่าเศร้าสลด เพราะประชากรขาดแคลนอาหาร เด็กน้อยร่างกายซูบผอม
และหลายคนคงยังต้องคำถามอีกว่าเค้าไม่มีเงินซื้อหรือเปล่า คำตอบคือใช่แน่นอนประเทศเหล่านี้เป็นประเทศยากจน
ทั้งนี้การเพาะปลูกก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทราย

แต่อีกสินค้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เพียงพออย่างแท้จริงนี่คือความเหลื่อมล้ำที่แตกต่างกันชัดเจน ประเทศที่มีมากเกินความจำเป็นก็มีมากประเทศที่ไม่มีอาหารก็ไม่มีเลย แม้สหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือหรือมูลนิธิต่างๆยื่นมือเข้าช่วยก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี

กลับมาดูตลาดเกษตรกรรมบ้านเรากันอีกครั้งแม้เราเองจะมีผลผลิตอย่างเพียงพอในปัจจุบันแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เราไม่สารถที่จะคาดการณ์ได้แม่นยำมากนักบางปีผลผลิตน้อยบางปีผลผลิตมากจนต้องส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นประวัติการณ์แต่บางปีเกิดโรคระบาดจนต้องนำเข้าสินค้าเช่นเดียวกัน

การเกษตรบ้านเรายังคงเน้นการปลูกเพื่อบริโภคกันซะส่วนใหญ่มีไม่กี่ชนิดของพืช
ผลทางการเกษตรที่ส่งออกในปริมาณมาก ยกตัวอย่างเช่น ยางพารา ข้าว สัปปะรด มันสำปะหลัง และจะพวกผลิตไม้อีกหลายชนิด
การทำการเกษตรบ้านเราจึงยังถือได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเกษตรกรรายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันกับต่างประเทศ

อย่างไรก็ดีเชื่อว่าการเกษตรก็จะยังคงที่จะมีความหมายอีกนานแม้จะเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมก็ตามทีเพราะอย่างที่บอกเมื่อคนเรายังคงต้องการอาหารจึงขาดเกษตรกรไม่ได้
แต่รู้หรือไม่เกษตรบ้านเราทำไมถึงยากจนนั่นเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของผลผลิตโดยแท้จริง พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่เช่าที่นาคนอื่นทำ
ค่าเช่าแต่ละปีราคาสูงนอกจากนั้นยังกู้เงินมาลงทุนอีกถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขไม่เช่นนั้นแล้ว
คนที่ได้ผลประโยชน์คือนายทุนที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับมีกำไรมหาศาล
อีกทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ยังล้าสมัยอยู่มากก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประสิทธิภาพของการผลิตอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

Comments

comments

ตลาดเกษตรกรรมไทยวันนี้ อาชีพเกษตรกรรม นับว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน เมื่อก่อนประเทศของเรามีรายได้เข้าสู่ประเทศจากการเกษตรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้า อย่างเช่น ข้าว ไม้กฤษณา กำยาน แร่ธาตุ และ สินค้าการเกษตรอื่นๆ แม้ว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีการส่งสินค้าทางการเกษตรออกนอกประเทศเพื่อการค้าแต่ก็นับว่าลดน้อยลงกว่าหลายปีก่อนหน้านี้ เพราะสินค้าอุตสาหกรรมและรายได้จากการท่องเที่ยวกลายมาเป็นรายได้หลักของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามตลาดเกษตรบ้านเราหรือต่างประเทศก็ยังต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะประชากรทั่วโลกต่างต้องการอาหารที่ถือว่าโลกของเรายังผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่พอแล้วที่ไหนล่ะยังขาดแคลนหากท่านเดินทางไปเที่ยวหรือไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนา ท่านจะพบกับภาพบรรยากาศที่น่าเศร้าสลด เพราะประชากรขาดแคลนอาหาร เด็กน้อยร่างกายซูบผอม และหลายคนคงยังต้องคำถามอีกว่าเค้าไม่มีเงินซื้อหรือเปล่า คำตอบคือใช่แน่นอนประเทศเหล่านี้เป็นประเทศยากจน ทั้งนี้การเพาะปลูกก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทราย แต่อีกสินค้าเข้าไม่ถึงหรือไม่เพียงพออย่างแท้จริงนี่คือความเหลื่อมล้ำที่แตกต่างกันชัดเจน ประเทศที่มีมากเกินความจำเป็นก็มีมากประเทศที่ไม่มีอาหารก็ไม่มีเลย แม้สหประชาชาติเข้าไปช่วยเหลือหรือมูลนิธิต่างๆยื่นมือเข้าช่วยก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี กลับมาดูตลาดเกษตรกรรมบ้านเรากันอีกครั้งแม้เราเองจะมีผลผลิตอย่างเพียงพอในปัจจุบันแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เราไม่สารถที่จะคาดการณ์ได้แม่นยำมากนักบางปีผลผลิตน้อยบางปีผลผลิตมากจนต้องส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นประวัติการณ์แต่บางปีเกิดโรคระบาดจนต้องนำเข้าสินค้าเช่นเดียวกัน การเกษตรบ้านเรายังคงเน้นการปลูกเพื่อบริโภคกันซะส่วนใหญ่มีไม่กี่ชนิดของพืช ผลทางการเกษตรที่ส่งออกในปริมาณมาก ยกตัวอย่างเช่น ยางพารา ข้าว สัปปะรด มันสำปะหลัง และจะพวกผลิตไม้อีกหลายชนิด การทำการเกษตรบ้านเราจึงยังถือได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือเกษตรกรรายย่อยซึ่งจะแตกต่างกันกับต่างประเทศ อย่างไรก็ดีเชื่อว่าการเกษตรก็จะยังคงที่จะมีความหมายอีกนานแม้จะเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมก็ตามทีเพราะอย่างที่บอกเมื่อคนเรายังคงต้องการอาหารจึงขาดเกษตรกรไม่ได้ แต่รู้หรือไม่เกษตรบ้านเราทำไมถึงยากจนนั่นเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของผลผลิตโดยแท้จริง พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่เช่าที่นาคนอื่นทำ ค่าเช่าแต่ละปีราคาสูงนอกจากนั้นยังกู้เงินมาลงทุนอีกถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขไม่เช่นนั้นแล้ว คนที่ได้ผลประโยชน์คือนายทุนที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับมีกำไรมหาศาล อีกทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ยังล้าสมัยอยู่มากก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประสิทธิภาพของการผลิตอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

Review Overview

User Rating: 3.8 ( 1 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง