Home / การปลูกพืช / การทำนา / ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

ถ้าเอ่ยชื่อข้าวหอมมะลิ คงไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จัก โดยเพาะเกษตรกรผู้มีอาชีพทำนา แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักข้าวหอมมะลิอย่างจริงจัง วันนี้ผมมีข้อมูลของข้าวหอมมะลิมาประดับความรู้ให้ชาวเกษตรกันสักหน่อยครับ เผื่อมีใครถามว่าข้าวหอมมะลิมาจากไหน หรือ ปลูกที่ไหนจะได้ตอบได้อย่างเต็มปากครับ (ไม่ใช่ตอบว่าไม่รู้อย่างเต็มปากนะครับ)

spd_20080529162219_b

ข้าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) (Official name “Thai Hom Mali”) เป็นข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ให้กลิ่นหมอเหมือนใบเตย และปลูกได้คุณภาพดีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น(เขาว่านะ) เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ข้าวหอมมะลิถือกำเนิดจากการที่ นายสุนทร สีหเนิน(พนักงานข้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ได้ทำการเก็บรวบรวมรวงข้าวหอมทั้งหมด 199 รวง ในปี 2497  และต่อมาได้เอาข้าวหอมจำนวน 199 รวงไปปลูกคัดพันธุ์จนได้ข้างหอมบริสุทธิ์ มีชื่อเรียกว่า “ข้างหอมดอกมะลิ 4-2-105″ ต่อมารัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลาย และเรียกกันสั้นๆว่า “ข้าวหอมดอกมะลิ 105″ ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธ์เป็นข้างหอมมะลิ พันธุ์ กข15 กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ ข้าวทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวหอมมะลิอย่งเป็นทางการครับ

PB_1_77712

ปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีปริมารการปลูกลดน้อยลงเนืองจาก ให้ผลผลิตที่ต่ำ และปลูกได้ดีในบางพื้นที่ ชาวเกษตรจึงนิยมหันมาปลูกข้างพันธุ์ปทุมธานี1 แน่นอนว่าให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิมากเป็นเท่าตัว ให้ผลผลิตเร็ว

12-11-2555-17-03-45

ทำไมข้าวจึงมีกลิ่นหมอเหมือนใบเตย?? กลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิเกิดจากสารละเหย  2-acetyl-1-pyroline ซึ่งสารตัวนี้สามารถละเหยไปได้โดยง่าย ถ้าหากว่าเกษตรกรต้องการรักษาความหอมของข้าวหอมมะลิไว้ต้องเก็นในอุณหภูมิไม่เกิน 15 องศาเซลลเซียส และต้องมีความชื้นต่ำประมาณ 14-15%

Comments

comments

ถ้าเอ่ยชื่อข้าวหอมมะลิ คงไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จัก โดยเพาะเกษตรกรผู้มีอาชีพทำนา แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จักข้าวหอมมะลิอย่างจริงจัง วันนี้ผมมีข้อมูลของข้าวหอมมะลิมาประดับความรู้ให้ชาวเกษตรกันสักหน่อยครับ เผื่อมีใครถามว่าข้าวหอมมะลิมาจากไหน หรือ ปลูกที่ไหนจะได้ตอบได้อย่างเต็มปากครับ (ไม่ใช่ตอบว่าไม่รู้อย่างเต็มปากนะครับ) ข้าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) (Official name "Thai Hom Mali") เป็นข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ให้กลิ่นหมอเหมือนใบเตย และปลูกได้คุณภาพดีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น(เขาว่านะ) เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ข้าวหอมมะลิถือกำเนิดจากการที่ นายสุนทร สีหเนิน(พนักงานข้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา) ได้ทำการเก็บรวบรวมรวงข้าวหอมทั้งหมด 199 รวง ในปี 2497  และต่อมาได้เอาข้าวหอมจำนวน 199 รวงไปปลูกคัดพันธุ์จนได้ข้างหอมบริสุทธิ์ มีชื่อเรียกว่า "ข้างหอมดอกมะลิ 4-2-105" ต่อมารัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลาย และเรียกกันสั้นๆว่า "ข้าวหอมดอกมะลิ 105" ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธ์เป็นข้างหอมมะลิ พันธุ์ กข15 กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ ข้าวทั้ง 2 พันธุ์เป็นข้าวหอมมะลิอย่งเป็นทางการครับ ปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีปริมารการปลูกลดน้อยลงเนืองจาก ให้ผลผลิตที่ต่ำ และปลูกได้ดีในบางพื้นที่ ชาวเกษตรจึงนิยมหันมาปลูกข้างพันธุ์ปทุมธานี1 แน่นอนว่าให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิมากเป็นเท่าตัว ให้ผลผลิตเร็ว ทำไมข้าวจึงมีกลิ่นหมอเหมือนใบเตย?? กลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิเกิดจากสารละเหย  2-acetyl-1-pyroline ซึ่งสารตัวนี้สามารถละเหยไปได้โดยง่าย ถ้าหากว่าเกษตรกรต้องการรักษาความหอมของข้าวหอมมะลิไว้ต้องเก็นในอุณหภูมิไม่เกิน 15 องศาเซลลเซียส และต้องมีความชื้นต่ำประมาณ 14-15%

Review Overview

User Rating: 4.9 ( 1 votes)
0

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง