Home / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร / พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM”

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” เพื่อร่วม

ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสและส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมเชิญสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4 ภาค

wisdom farm

wisdom farm

wisdom farm

wisdom farm

wisdom farm

wisdom far

 

wisdom farm

wisdom farm

wisdom farm

wisdom farm

 

   ในส่วนของทีมงานฟาร์มไทยเเลนด์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” ทีมงานฟาร์มไทยเเลนด์ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้รับชมกันครับ

ในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. เปิดให้ลงทะเบียน

ฟาร์มไทยเเลนด์ลงทะเบียนสื่อ

ฟาร์มไทยเเลนด์ลงทะเบียนสื่อ

 

เมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่เเจกเอกสารกำหนดการเเละกะเช้าผลไม้

เอกสารกำหนดการ

เอกสารกำหนดการ

 

ในช่วงระว่างรอพิธีเปิดงานเริ่มนั้น มีอาหารว่างให้รับประทานกันด้วยครับ

 

อาหารว่าง

อาหารว่าง

 

เริ่มงานเเถลงข่าว เวลา 10.00 น.

พิธีกรโดย คุณจิราภา กล่าวต้อนรับเเละเชิญรับชม วีดิทัศน์ โครงการ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM”

 

wisdom farm

wisdom farm

  

หลังจากชมวีดิทัศน์ พิธีกร เชิญ นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  กล่าวเปิดงาน

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านเกษตร รวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักคิด และการน้อมนำไปปฏิบัติสู่สังคมในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สู่สาธารณชนในวงกว้าง ผนวกกับในปีพุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนจัดทำโครงการและกิจกรรม ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎาคม 2562 และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงจัดทำ“โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร พร้อมกระตุ้นการเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรายศาสตร์พระราชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ จากความมุ่งมั่น สู่ความตั้งใจ สร้างสรรค์พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลาย และยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สู่การพัฒนาขยายผล และนำมาซึ่งการสร้างรายได้ แก่ภาคเกษตรและเครือข่ายตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เสน่ห์วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4 ภาค

เสน่ห์วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4 ภาค

เสน่ห์วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4 ภาค

เสน่ห์วิถีเกษตรไทย กับนิทรรศการกลางแจ้ง หมู่เรือนไทย 4 ภาค

 

สะพานไม้ไผ่

สะพานไม้ไผ่

การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า

การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า

 

 

โดยผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171, 094-649-2333

Comments

comments

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง