Home / 2019 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2019

ฟาร์มไทยแลนด์ร่วมสร้างพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

ฟาร์มไทยแลนด์ร่วมสร้างสู่พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

ทีมงานฟาร์มไทยแลนด์ เดินทางไปทำการเปิดอบรมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำมาควบคุมอุป...

Read More »

“ Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 ” เวทีเจรจาซื้อขายเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

Thailand LAB INTERNATIONAL 2019

ฟาร์มไทยเเลนด์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าชมงาน    “ Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 ”   เวทีเจรจาซื้อ...

Read More »

- แปรรูป ”อ้อย” ผลิตเป็น พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic ) ในรูปแบบ จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก -

พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic )

                สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาส...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง