Home / การปลูกพืช / การทำไร่ / ไร่พริก / การปลูกพริก พืชผักปรุงรสชาติอาหารของคนไทย

การปลูกพริก พืชผักปรุงรสชาติอาหารของคนไทย

การปลูกพริก_ฟาร์มไทยแลนด์

การปลูกพริก_ฟาร์มไทยแลนด์

การปลูกพริก พืชผักที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับรสชาติอาหารของคนไทยมาอย่างเนิ่นนาน
พริก หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่า chili, chile หรือ chilli ถ้าพูดถึงพืชผักชนิดนี้ หลายคนคงต้องมีการสูดปากและนึกถึงรสชาติที่เผ็ดร้อน และ อาหารที่มีรสจัดจ้าน เพราะการปรุงรสด้วยพริก
- โดยพริกมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยนิยมใช้พริกประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน เพราะพริกสามารถใช้ได้เป็นทั้งพืชผักและเครื่องปรุงแต่งรส นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องปรุงแต่งรส อาทิ พริกแห้ง พริกป่นพริกแกง น้ำพริกเผา ซอสพริก และที่สำคัญพริกเป็นพืชผักเพื่อการส่งออกสำคัญโดยสามารถนำเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาท โดยส่งออกทั้งในรูปพริกสด พริกแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป พริกจึงนับเป็นพืชผักที่สามารถทำรายได้ให้กับผู้ปลูกได้ดีพอสมควรพันธุ์พริกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลเรียวยาวเล็กถึงปานกลาง อาทิ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกเหลือง และประเภทผลเป็นรูประฆัง และเผ็ดน้อย หรือไม่เผ็ดเลย ได้แก่ พริกยักษ์หรือพริกหวานทั้ง 2 ประเภทสามารถปลูกได้ตลอดปีถ้ามีน้ำเพียงพอ
- สิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปลูกพริก
พื้นที่ปลูกพริกควรเป็นที่โล่งแจ้งได้รับแสงตลอดวันไม่ควรเป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ หรือที่สูง ดินแห้ง และพื้นที่ดังกล่าวไม่ควรเป็นที่ที่เคยปลูกพริกติดต่อกันหลายปี เพราะอาจเป็นที่สะสมโรคแมลงได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องปลูกซ้ำที่เดิมควรปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน พริกสามารถเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำดี สามารถเก็บความชื้นได้พอเหมาะความเป็นเป็นด่างของดิน(pH) อยู่ระหว่าง 6.0 – 6.8 โดยทั่วไปพริกเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน พริกเป็นพืชวันสั้นแต่ผลกระทบของช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของการปลูกพริกในประเทศไทยมีน้อยมาก เพราะโอกาสที่ช่วงแสงจะยาวกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันนั้นมีน้อยมาก

โดยการเตรียมการเพื่อเพาะปลูกพริกมีดังนี้
- 1.  การเตรียมแปลงเพื่อเพาะพริก
แปลงเพาะพริกควรมีความกว้าง 1 เมตร ส่วนความยาวขึ้นกับความต้องการ และความสะดวกในการดูแลรักษา ควรขุดพลิกดินลึก 8 – 10 นิ้ว ตากแดดทิ้งไว้ 5 – 7 วัน จึงย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกที่ละเอียดแห้งแล้วหรือปุ๋ยอินทรีย์ 4 – 5 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. พรวนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีกับดินเกลี่ยหน้าดินให้เรียบ สำหรับการเพาะในกะบะใช้ดินร่วนซุยผสมปุ๋ยคอกที่แห้งและละเอียด ในอัตรา 2:1 ถ้ามีแกลบเผาสีดำให้นำมาผสมอีก 1 ส่วน จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วรดน้ำตากทิ้งไว้ 1 สัปดาห์จึงทำการเพาะเมล็ด
- 2.  การเพาะต้นกล้าพริก
การปลูกพริกส่วนมากจะเพาะกล้าก่อนปลูกแล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลง หรืออาจย้ายกล้าเมื่อมีใบจริง 2 – 3 ใบลงในถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 นิ้วก่อน เมื่อกล้าอายุประมาณ 20 วันหลังจากย้ายลงถุงพลาสติก หรือสูงประมาณ 15 ซม. จึงย้ายปลูกลงแปลง ถ้าความงอก 90% และต้องการปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ จำนวนต้นประมาณ 3,200 ต้น จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ 50 – 100 กรัม โรยเป็นแถวในแปลงเพาะที่ทำรอยเป็นร่องตื้นๆ ลึก 0.5 ซม. แถวควรจะขวางความยาวของแปลง การเพาะกล้าเพื่อย้ายลงแปลงปลูกโดยตรงควรมีระยะห่างมากขึ้นประมาณ 8 – 10 ซม. หลังจากโรยเมล็ดแล้วโรยดินกลบเมล็ดให้ดินเสมอหน้าดิน คลุมด้วยฟางใหม่บางๆ แล้วรดน้ำผสมสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราและแมลง รดน้ำแปลงเพาะวันละ 1 – 2 ครั้ง(เช้า – เย็น) กรณีย้ายกล้าลงถุงพลาสติก ดินที่ใช้ลงถุงใช้ส่วนผสมของดินเช่นเดียวกับการเตรียมกระบะเพาะ
-  3.  การเตรียมแปลงเพื่อการปลูกพริก
โดยควรเตรียมแปลงปลูกตั้งแต่เริ่มเพาะกล้า โดยครั้งแรกไถตากดินไว้ 1 – 2 สัปดาห์แล้วจึงทำการไถพรวนดินเก็บซากวัชพืชที่ไม่ตาย และสลายตัวยากออกจากดินทิ้งไว้อีก 1 – 2 สัปดาห์ ถ้าดินมีความเป็นกรดมาก(pHต่ำ) ก็ปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้สูงขึ้นมาอยู่ระหว่าง 6.0 – 6.8 โดยใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือประมาณไม่เกินไร่ละ 300 กิโลกรัม
- 4.  การเพาะปลูกพริกแบบระยะยาว
การย้ายกล้าจากแปลงเพาะไปปลูกในแปลงอายุกล้าที่ย้ายปลูกควรมีอายุ 30 – 40 วัน หรือสูงประมาณ 12 ซม. ก่อนถอนกล้าควรรดน้ำแปลงเพาะกล้าให้ชุ่มก่อนแล้วใช้เสียมแซะด้านข้างๆ แถว หลังปลูกควรมีวัสดุช่วยคลุมกล้า อาทิ กรวยหรือใบไม้ 3 – 4 วันจะทำให้กล้าตั้งตัวได้เร็วขึ้น ถ้าไม่มีวัสดุคลุมกล้าควรตัดยอดที่มีใบอ่อนออก ส่วนการย้ายกล้าจากถุงพลาสติกลงแปลงปลูกควรระวังเวลาฉีกถุงพลาสติกออกอย่าให้ดินแตก  และปลูกให้ลึกกว่าระดับเดิมที่อยู่ในถุงเล็ก ทั้ง 2 วิธีหลังจากปลูกเสร็จให้รดน้ำตามทันที  จะทำให้กล้าตั้งตัวเร็ว  และตายน้อยหลุมที่ปลูกควรลึก 1 หน้าจอบ (ขนาด 30 x 30 x 30 ซม.) อาจปลูกเป็นแถวคู่  หรือแถวเดี่ยว  แถวคู่ ใช้ระยะห่างระหว่างแถวคู่ 120 ซม. ระหว่างแถว 80 ซม. และระหว่างต้น 50 ซม. แถวเดี่ยว ใช้ระยะห่างระหว่างแถว 100 ซม. ระหว่างต้น 50 ซม. ทั้ง 2 วิธีใน 1 ไร่จะปลูกได้ 3,200 ต้น  ก่อนย้ายปลูกใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 4 – 5 ตันต่อไร่ หรือจะใช้แบบรองก้นหลุมโดยใช้ปุ๋ยคอก(มูลวัว) 2 – 3 กำมือ พร้อมปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ (ประมาณ 8 กรัม หรือ 1 ช้อนชาต่อหลุม) พร้อมฟูราดาร 0.2 – 0.5 กรัม  คลุกเคล้าให้เข้ากันดีกับดินก่อนปลูก ถ้าใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลเป็ด  หมู และค้างคาว ให้ใส่ประมาณ 1 – 1.5 กำมือ
- 5. วิธีการดูแลรักษาพริก
- 5.1 หลังจากเริ่มการปลูกพริก ควรให้น้ำทุกๆวันในระยะ 1 เดือนแรก เมื่อลำต้นเริ่มแตกกิ่งก้าน
จึงค่อยงดการให้น้ำได้บ้าง โดยสังเกตความชื้นของดินแปลง
- 5.2  หลังจากที่ต้นพริกตั้งตัวแล้ว หรืออายุ 15 – 20 วันหลังปลูก ให้ใช้ปุ๋ย 15-15-15 ครั้งที่ 2
โดยโรยรอบต้นอัตรา 25 กก./ไร่  หรือประมาณ 1 ช้อนชา  พร้อมปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กก./ไร่ แล้วพรวนดินกลบพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชต่อไปใส่ปุ๋ย 15-15-15 ทุกๆ 20 วัน อัตรา 25 กก./ไร่
- 5.3  ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ  ไรขาว และเชื้อราอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  ถ้าระบาดมากก็อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
การเก็บผลผลิตของพริก
- หลังจากปลูกพริกลงแปลงแล้ว 90 วัน  พริกจะเริ่มแก่เป็นสีแดง และเริ่มเก็บผลผลิตรุ่นแรกเมื่ออายุประมาณ 100 วัน  และเก็บต่อไปเรื่อยๆ  15 วันต่อครั้ง โดยเฉลี่ยจะได้พริกสดครั้งละ 100 กก.ต่อไร่ ถ้าดูแลรักษาดี และให้น้ำเพียงพอ พริกจะมีอายุเก็บเกี่ยวได้นานถึง 8 เดือน
ในด้านตลาดและผลตอบแทนของพริก
- ถ้าวันใดพริกสดมีการนำเข้าสู่ตลาดมากจนไม่สามารถระบายออกให้หมดในวันนั้นได้ ราคาพริกสดนั้นจะต่ำ ส่วนพริกแห้งมีราคาสูงกว่าเพราะพริกแห้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยพริกแห้งผลเล็กเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วย  การระบายสินค้าจึงคล่องตัวกว่าพริกแห้งผลใหญ่ สำหรับตลาดต่างประเทศมีการส่งออกทั้งในรูปแบบพริกสดและพริกแห้งพริกสดที่ส่งออก ได้แก่ พริกใหญ่ชนิดชี้ฟ้าและพริกเล็กชนิดขี้หนู ส่วนพริกแห้งจะเป็นพริกป่นชนิดเผ็ดน้อยถึงปานกลางและพริกแห้งเม็ดใหญ่สีแดงโดยทั่วไป

# ที่มา : 117 อาชีพเกษตรกรรม

ราคาพริกในท้องตลาด ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2556

ราคาพริก_ฟาร์มไทยแลนด์

ราคาพริก_ฟาร์มไทยแลนด์

Comments

comments

การปลูกพริก พืชผักที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับรสชาติอาหารของคนไทยมาอย่างเนิ่นนาน พริก หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่า chili, chile หรือ chilli ถ้าพูดถึงพืชผักชนิดนี้ หลายคนคงต้องมีการสูดปากและนึกถึงรสชาติที่เผ็ดร้อน และ อาหารที่มีรสจัดจ้าน เพราะการปรุงรสด้วยพริก - โดยพริกมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยนิยมใช้พริกประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน เพราะพริกสามารถใช้ได้เป็นทั้งพืชผักและเครื่องปรุงแต่งรส นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องปรุงแต่งรส อาทิ พริกแห้ง พริกป่นพริกแกง น้ำพริกเผา ซอสพริก และที่สำคัญพริกเป็นพืชผักเพื่อการส่งออกสำคัญโดยสามารถนำเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาท โดยส่งออกทั้งในรูปพริกสด พริกแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป พริกจึงนับเป็นพืชผักที่สามารถทำรายได้ให้กับผู้ปลูกได้ดีพอสมควรพันธุ์พริกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลเรียวยาวเล็กถึงปานกลาง อาทิ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกเหลือง และประเภทผลเป็นรูประฆัง และเผ็ดน้อย หรือไม่เผ็ดเลย ได้แก่ พริกยักษ์หรือพริกหวานทั้ง 2 ประเภทสามารถปลูกได้ตลอดปีถ้ามีน้ำเพียงพอ - สิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปลูกพริก พื้นที่ปลูกพริกควรเป็นที่โล่งแจ้งได้รับแสงตลอดวันไม่ควรเป็นที่ลุ่มๆ ดอนๆ หรือที่สูง ดินแห้ง และพื้นที่ดังกล่าวไม่ควรเป็นที่ที่เคยปลูกพริกติดต่อกันหลายปี เพราะอาจเป็นที่สะสมโรคแมลงได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องปลูกซ้ำที่เดิมควรปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน พริกสามารถเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนปนทรายที่มีอินทรีย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำดี สามารถเก็บความชื้นได้พอเหมาะความเป็นเป็นด่างของดิน(pH) อยู่ระหว่าง 6.0 – 6.8 โดยทั่วไปพริกเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน พริกเป็นพืชวันสั้นแต่ผลกระทบของช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของการปลูกพริกในประเทศไทยมีน้อยมาก เพราะโอกาสที่ช่วงแสงจะยาวกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันนั้นมีน้อยมาก โดยการเตรียมการเพื่อเพาะปลูกพริกมีดังนี้ - 1.  การเตรียมแปลงเพื่อเพาะพริก แปลงเพาะพริกควรมีความกว้าง 1 เมตร ส่วนความยาวขึ้นกับความต้องการ และความสะดวกในการดูแลรักษา ควรขุดพลิกดินลึก 8 – 10 นิ้ว ตากแดดทิ้งไว้ 5 – 7 วัน จึงย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกที่ละเอียดแห้งแล้วหรือปุ๋ยอินทรีย์ 4 – 5 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. พรวนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีกับดินเกลี่ยหน้าดินให้เรียบ สำหรับการเพาะในกะบะใช้ดินร่วนซุยผสมปุ๋ยคอกที่แห้งและละเอียด ในอัตรา 2:1 ถ้ามีแกลบเผาสีดำให้นำมาผสมอีก 1 ส่วน จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วรดน้ำตากทิ้งไว้ 1 สัปดาห์จึงทำการเพาะเมล็ด - 2.  การเพาะต้นกล้าพริก การปลูกพริกส่วนมากจะเพาะกล้าก่อนปลูกแล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลง หรืออาจย้ายกล้าเมื่อมีใบจริง 2 – 3 ใบลงในถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 นิ้วก่อน เมื่อกล้าอายุประมาณ 20 วันหลังจากย้ายลงถุงพลาสติก หรือสูงประมาณ 15 ซม. จึงย้ายปลูกลงแปลง ถ้าความงอก 90% และต้องการปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ จำนวนต้นประมาณ 3,200 ต้น จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ 50 – 100 กรัม โรยเป็นแถวในแปลงเพาะที่ทำรอยเป็นร่องตื้นๆ ลึก 0.5 ซม. แถวควรจะขวางความยาวของแปลง การเพาะกล้าเพื่อย้ายลงแปลงปลูกโดยตรงควรมีระยะห่างมากขึ้นประมาณ 8 – 10 ซม.…

Review Overview

0

User Rating: Be the first one !
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง