Home / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร / เที่ยวเพลินๆ ฟาร์มโชคชัย ชมผลิตผลทางการเกษตร

เที่ยวเพลินๆ ฟาร์มโชคชัย ชมผลิตผลทางการเกษตร

ฟาร์มโชคชัยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยงแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ฟาร์มแห่งนี้ยังมีผลิตผลทางการเกษตรที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อกลับบ้านกันได้อย่างหลากหลาย ฟาร์มโชคชัยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ แบ่งออกเป็นฟาร์มต่างๆ ได้แก่ ฟาร์มโคนม ฟาร์มม้า ฟาร์มสุนัข ฟาร์มนก แต่ที่นี่จะมีฟาร์มโคนมเป็นฟาร์มหลักที่ใหญ่ที่สุด มีโคนมอยู่มากกว่า 3,000 ตัว มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลในการพัฒนาสายพันธุ์และมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโคนมออกมาหลายอย่างด้วยกันนอกจากนี้ที่มียังมีการสาธิต การเลี้ยงโคนม การรีดนมวัว การแปรรูปน้ำนมดิบ จนกระทั่งกระบวนการผลิตและแปรรูป จนมาเป็นผลิตภัณฑ์นมตรา Umm!..Milk

 Umm!..Milk

Umm!..Milk

 

นอกจากนี้ที่ฟาร์มโชคชัยยังมีการผลิตอาหารโคนมอัดเม็ด ที่มีไว้สำหรับจำหน่าย และไว้ใช้เองภายในฟาร์ม อาหารอัดเม็ดสำหรับโคนมของที่นี่จะอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์สำหรับโคนมโดยเฉพาะที่ฟาร์มโชคชัยนอกจะจำหน่ายอาหารโคนมอัดเม็ดแล้วยังให้คำปรึกษา และมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ในการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรที่สนใจกันอีกด้วย ภายในฟาร์มโชคชัยยังมีงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ อีกมากมาย เช่น

- เทคโนโลยีการผลิตตัวอ่อนโคหลอดแก้ว
- เทคโนโลยีการตรวจหายีนมาร์กเกอร์
- เทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแยกเพศ
- เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน
- เทคโนโลยีการประเมินค่าพันธุกรรม
- เทคโนโลยีการผสมเทียม
- สร้างรายได้ใหม่จากนวัตกรรมทางความคิด
- เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมทางการบริหาร เช่น การบริหารต้นทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- บริหารความรู้องค์กรเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัย

ภายในฟาร์มโชคชัยยังมีธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมปศุสัตว์ และยังสามารถสัมผัสการดำเนินชีวิตประจำวันของเกษตรกรภายในฟาร์มโคนม การเลี้ยงม้า เลี้ยงสุนัข พันธุ์นกสวยงามต่างๆ และยังได้ชมการปลูกหญ้า ปลูกข้าวโพด เพื่อไว้เป็นอาหารสำหรับโคนม และถ้าไปในช่วงที่มีอากาศเย็นยังจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงามภายในฟาร์มกันอีกด้วย และสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ภายฟาร์มกันได้ทุกวัน หรือใครต้องการมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่นี่ก็มีที่พักและร้านอาหารในราคาย่อมเยาไว้คอยบริการ เรียกกันได้ว่าที่ฟาร์มแห่งนี้มีทุกอย่างภายในฟาร์มอย่างครบวงจรกันเลยทีเดียว

Comments

comments

ฟาร์มโชคชัยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยงแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ฟาร์มแห่งนี้ยังมีผลิตผลทางการเกษตรที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อกลับบ้านกันได้อย่างหลากหลาย ฟาร์มโชคชัยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ แบ่งออกเป็นฟาร์มต่างๆ ได้แก่ ฟาร์มโคนม ฟาร์มม้า ฟาร์มสุนัข ฟาร์มนก แต่ที่นี่จะมีฟาร์มโคนมเป็นฟาร์มหลักที่ใหญ่ที่สุด มีโคนมอยู่มากกว่า 3,000 ตัว มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลในการพัฒนาสายพันธุ์และมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโคนมออกมาหลายอย่างด้วยกันนอกจากนี้ที่มียังมีการสาธิต การเลี้ยงโคนม การรีดนมวัว การแปรรูปน้ำนมดิบ จนกระทั่งกระบวนการผลิตและแปรรูป จนมาเป็นผลิตภัณฑ์นมตรา Umm!..Milk   นอกจากนี้ที่ฟาร์มโชคชัยยังมีการผลิตอาหารโคนมอัดเม็ด ที่มีไว้สำหรับจำหน่าย และไว้ใช้เองภายในฟาร์ม อาหารอัดเม็ดสำหรับโคนมของที่นี่จะอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์สำหรับโคนมโดยเฉพาะที่ฟาร์มโชคชัยนอกจะจำหน่ายอาหารโคนมอัดเม็ดแล้วยังให้คำปรึกษา และมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ในการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรที่สนใจกันอีกด้วย ภายในฟาร์มโชคชัยยังมีงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ อีกมากมาย เช่น - เทคโนโลยีการผลิตตัวอ่อนโคหลอดแก้ว - เทคโนโลยีการตรวจหายีนมาร์กเกอร์ - เทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื้อแยกเพศ - เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน - เทคโนโลยีการประเมินค่าพันธุกรรม - เทคโนโลยีการผสมเทียม - สร้างรายได้ใหม่จากนวัตกรรมทางความคิด - เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมทางการบริหาร เช่น การบริหารต้นทุน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น - บริหารความรู้องค์กรเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในอนาคต ภายในฟาร์มโชคชัยยังมีธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมปศุสัตว์ และยังสามารถสัมผัสการดำเนินชีวิตประจำวันของเกษตรกรภายในฟาร์มโคนม การเลี้ยงม้า เลี้ยงสุนัข พันธุ์นกสวยงามต่างๆ และยังได้ชมการปลูกหญ้า ปลูกข้าวโพด เพื่อไว้เป็นอาหารสำหรับโคนม และถ้าไปในช่วงที่มีอากาศเย็นยังจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกทานตะวันที่สวยงามภายในฟาร์มกันอีกด้วย และสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ภายฟาร์มกันได้ทุกวัน หรือใครต้องการมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่นี่ก็มีที่พักและร้านอาหารในราคาย่อมเยาไว้คอยบริการ เรียกกันได้ว่าที่ฟาร์มแห่งนี้มีทุกอย่างภายในฟาร์มอย่างครบวงจรกันเลยทีเดียว

Review Overview

User Rating: 4.95 ( 1 votes)
0

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง