Home / เกษตรกรรมอื่นๆ / เกษตรต่างแดน แนะนำเกษตรกรรมต่างประเทศ

เกษตรต่างแดน แนะนำเกษตรกรรมต่างประเทศ

การปลูกพืช ทำไร ต่างประเทศเป็นอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเหมือนกับของไทยนี่ละครับ แต่เกษตรต่างแดนส่วนใหญ่นั้นเน้นการปลูกในพื้นที่ใหญ่ๆแบบว่าเจ้าเดียวมีเป็นร้อยสองร้อยไร่ไม่ค่อยมีเกษตรรายย่อยเหมือนบ้านเรามากนัก การใช้เทคโนโลยีก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้แรงคนเหมือนบ้านเราไม่เพียงพอ แบบว่าเป็นไปตามลักษณะของปริมาณการปลูกแต่บ้านเราก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเหมือนกัน สำหรับเกษตรต่างแดนในแถบยุโรปจะมีการปลูกข้าวสาลีเป็นหลักเนื่องจากเป็นตัวตั้งตนในการผลิตอาหาร แป้งทำขนมปัง ดังที่เรามักจะเห็นตามข่าวหรือ โฆษณาที่พบได้บ่อยในการแข่งขันกีฬาทางไกลอย่างเช่นการแข่งขันจักรยาน ทัวร์ เดอ ฟรองค์ หากใครเป็นคอกีฬาจะเห็นพื้นที่ทำการเกษตรของเขากว้างใหญ่จริงๆ

เกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน

สำหรับลักษณะการทำการเกษตรต่างแดนอย่างแถบยุโรปยังมีความแตกต่างไปจากของไทยในเรื่องของการผสมผสาน โดยยุโรปมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการทำการเกษตร บางแห่งปลูกพื้นเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเน้นผลกำไรจากสัตว์ส่วนพืชหากเหลือก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้น อย่างเช่นการเลี้ยงโคนม ของไทยเน้นเป็นการขายผลิตผลิตโดยตรงเป็นหลัก สำหรับการทำเกษตรในประเทศแถบอเมริกาเหนือย่างประเทศบราซิลถือได้ว่ามีความเป็นไปลักษณะที่คล้ายๆกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศไทยเนื่องจากอยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร พืชพันธุ์จึงมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กล้วย กาแฟ อ้อย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการเกษตรต่างประเทศบางที่แตกต่างบางที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรากล่าวมาข้างต้นหากเรานำเทคนิคหรือความรู้จากเกษตรต่างแดนมาใช้ดูบ้างน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย เราจึงมักเห็นว่าหน่วยงานราชการก็เดินทางไปดูการทำการเกษตรที่อื่นๆทั่วโลกบ่อยครั้ง

เกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน

หันกลับมาดูบ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้าง อย่างประเทศลาว ชายแดนติดกัน ประเทศลาวมีสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อคือ กาแฟ แม้ลาวจะมีการทำการเกษตรแบบใช้ภายในประเทศแต่ก็ถือได้ว่ากำลังเติบโตไปในทางที่ดี ถัดไปเราไปดูคู่แข่งเรื่องของข้าวตอนนี้เป็นที่แน่นอนว่าเวียดนามส่งออกข้าวแซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว ไทยสู่ได้ในเรื่องคุณภาพและเรื่องราคาแต่เรื่องผลผลิตต่อไร่เรายังต่ำกว่าเยอะ ซึ่งต่างประเทศที่ซื้อเค้าก็ดูส่วนต่างตรงนี้ซะด้วยเมื่อคุณภาพต่ำกว่านิดหน่อยแต่ราคาต่ำกว่าเค้าก็เลือกอันนั้น เราเลยต้องเสียเปรียบตามระเบียบ ยิ่งเมื่อประเทศเราประกันราคา เราจะกดราคาให้ต่ำกว่าที่ประกันรัฐก็ขาดทุนเยอะแน่ๆ ฝากทิ้งท้ายนะครับ รู้เขา รู้เรา เรียนรู้เรื่องของเกษตรต่างแดน นำมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เชื่อได้ว่าได้ผลแน่นอน

Comments

comments

การปลูกพืช ทำไร ต่างประเทศเป็นอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเหมือนกับของไทยนี่ละครับ แต่เกษตรต่างแดนส่วนใหญ่นั้นเน้นการปลูกในพื้นที่ใหญ่ๆแบบว่าเจ้าเดียวมีเป็นร้อยสองร้อยไร่ไม่ค่อยมีเกษตรรายย่อยเหมือนบ้านเรามากนัก การใช้เทคโนโลยีก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้แรงคนเหมือนบ้านเราไม่เพียงพอ แบบว่าเป็นไปตามลักษณะของปริมาณการปลูกแต่บ้านเราก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเหมือนกัน สำหรับเกษตรต่างแดนในแถบยุโรปจะมีการปลูกข้าวสาลีเป็นหลักเนื่องจากเป็นตัวตั้งตนในการผลิตอาหาร แป้งทำขนมปัง ดังที่เรามักจะเห็นตามข่าวหรือ โฆษณาที่พบได้บ่อยในการแข่งขันกีฬาทางไกลอย่างเช่นการแข่งขันจักรยาน ทัวร์ เดอ ฟรองค์ หากใครเป็นคอกีฬาจะเห็นพื้นที่ทำการเกษตรของเขากว้างใหญ่จริงๆ สำหรับลักษณะการทำการเกษตรต่างแดนอย่างแถบยุโรปยังมีความแตกต่างไปจากของไทยในเรื่องของการผสมผสาน โดยยุโรปมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการทำการเกษตร บางแห่งปลูกพื้นเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเน้นผลกำไรจากสัตว์ส่วนพืชหากเหลือก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้น อย่างเช่นการเลี้ยงโคนม ของไทยเน้นเป็นการขายผลิตผลิตโดยตรงเป็นหลัก สำหรับการทำเกษตรในประเทศแถบอเมริกาเหนือย่างประเทศบราซิลถือได้ว่ามีความเป็นไปลักษณะที่คล้ายๆกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศไทยเนื่องจากอยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร พืชพันธุ์จึงมีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กล้วย กาแฟ อ้อย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการเกษตรต่างประเทศบางที่แตกต่างบางที่คล้ายกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรากล่าวมาข้างต้นหากเรานำเทคนิคหรือความรู้จากเกษตรต่างแดนมาใช้ดูบ้างน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย เราจึงมักเห็นว่าหน่วยงานราชการก็เดินทางไปดูการทำการเกษตรที่อื่นๆทั่วโลกบ่อยครั้ง หันกลับมาดูบ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้าง อย่างประเทศลาว ชายแดนติดกัน ประเทศลาวมีสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อคือ กาแฟ แม้ลาวจะมีการทำการเกษตรแบบใช้ภายในประเทศแต่ก็ถือได้ว่ากำลังเติบโตไปในทางที่ดี ถัดไปเราไปดูคู่แข่งเรื่องของข้าวตอนนี้เป็นที่แน่นอนว่าเวียดนามส่งออกข้าวแซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว ไทยสู่ได้ในเรื่องคุณภาพและเรื่องราคาแต่เรื่องผลผลิตต่อไร่เรายังต่ำกว่าเยอะ ซึ่งต่างประเทศที่ซื้อเค้าก็ดูส่วนต่างตรงนี้ซะด้วยเมื่อคุณภาพต่ำกว่านิดหน่อยแต่ราคาต่ำกว่าเค้าก็เลือกอันนั้น เราเลยต้องเสียเปรียบตามระเบียบ ยิ่งเมื่อประเทศเราประกันราคา เราจะกดราคาให้ต่ำกว่าที่ประกันรัฐก็ขาดทุนเยอะแน่ๆ ฝากทิ้งท้ายนะครับ รู้เขา รู้เรา เรียนรู้เรื่องของเกษตรต่างแดน นำมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เชื่อได้ว่าได้ผลแน่นอน

Review Overview

User Rating: 5 ( 1 votes)
0

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง