Home / ข่าวเกษตร / 9 เทรนด์มาแรงด้านนวัตกรรมการเกษตรปี 2021

9 เทรนด์มาแรงด้านนวัตกรรมการเกษตรปี 2021

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในปี 2021 ได้แก่ 3 สิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานจากระบบอนาลอกเข้าสู่ระบบดิจิทัล(Digitization) สรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเตอร์เนต(Internet of Things) และความยั่งยืน (sustainability) สามสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นแนวโน้มที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสหกรรมหลายสาขาอย่างกว้างขวางทั่วโลกนอกจากนี้ความละเอียดอ่อนต่อ “สีเขียว” เช่นอุตสาหกรรมสีเขียวยังได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการเกษตรอย่างคาดไม่ถึง

9 เทรนด์

โดย 9 เทรนด์ในอุตสหกรรมการเกษตรที่สืบเนื่องโดยตรงกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ได้แก่

  • การจัดการสวนผลไม้ด้วยระบบซอฟต์แวร์
  • การตรวจสอบและการประมาณการณ์ผลผลิต
  • แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร
  • การใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
  • การนำสรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเตอร์เนต (Internet of Things) เข้ามาใช้ในการทำการเกษตร
  • เครื่องจักรการเกษตรอัจฉริยะ
  • การบริหารจัดการระบบน้ำ
  • บรรจุภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์จากพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากมีการนำวิทยาการหุ่นยนต์และอินเตอร์เน็ตออฟติงมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับหรือเครื่องจักรการเกษตรอัจฉริยะซึ่งประมาณการณ์กันว่าอาจมีผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยมากกว่า 40% ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มการจัดการแบบองค์รวมและการตรวจเฝ้าระวังภายในพื้นที่ทางการเกษตรนอกจากนี้แนวคิดด้านความยั่งยืนก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ถึง 11% อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามยังพบว่าการบริหารจัดการระบบน้ำบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังมีผลอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจด้านการเกษตรอีกด้วย 

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตมากกว่า  90% ตั้งอยู่ในยุโรป เช่นประเทศฝรั่งเศสมีมากถึง 16 % เยอรมนี 15% และอิตาลี 13 % บริษัทเหล่านี้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร

อ้างอิง:  https://pixofarm.com/9-agriculture-innovation-trends-in-2021/ senior 

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง