Home / การปลูกพืช / การทำสวน / สวนมะพร้าว / วิธีการทำสวนและปลูกมะพร้าวอ่อน ตอนที่ 1

วิธีการทำสวนและปลูกมะพร้าวอ่อน ตอนที่ 1

มะพร้าว 1 ใน พืชเศรษฐกิจ ของไทยเรา ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเขตโซนร้อน จึงทำให้พื้นที่ต่างๆของประเทศสามารถปลูกมะพร้าวได้อย่างเหมาะสม

วิธีการปลูกมะพร้าวอ่อน

วิธีการปลูกมะพร้าวอ่อน

วันนี้ฟาร์มไทยแลนด์จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกมะพร้าวอ่อน ซึ่งมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวชนิดนึง ที่ทุกวันนี้มีความนิยมปลูกกันมากในประเทศไทยของเรา
โดยมะพร้าว ในทุกๆส่วนของมะพร้าวล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น โดยตั้งแต่รากมะพร้าวไปจนถึงยอดของมะพร้าว
ยิ่งมะพร้าวหอมเป็นมะพร้าวอีกพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกกันอย่างมากมาย เพราะมะพร้าวหอมมีคุณลักษณะที่พิเศษคือ น้ำมะพร้าวเป็นที่หอมถูกใจ และ เนื้อมะพร้าวมีรสชาติที่หวานกลมกล่อม มีกลิ่นหอมชื่นใจและถูกใจใครหลายๆคน

วิธีการทำสวนและปลูกมะพร้าวอ่อน โดยสิ่งที่จำเป็นในการปลูกมะพร้าวอ่อนได้แก่ สภาพแวดล้อมต่างๆที่เหมาะสมแก่การปลูกมะพร้าวอ่อน เช่น
- ปริมาณน้ำฝน เกษตรกรที่สนใจจะปลูกควรอยู่ในพื้นที่ ที่มีฝนตกกระจายอย่างสม่ำเสมอ โดยประมาณ 1,500 – 2,000 มิลลิลิตรต่อปี และ ไม่ควรมีน้ำหรือฝนตกน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกินกว่า  3 เดือน
- สภาพอากาศ  สถานที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  27 องศาเซลเซียส
- ปริมาณแสงแดด  พื้นที่ ที่จะทำการปลูกควรได้รับแสงแดดอย่างน้อยๆ  5 ชั่วโมงต่อวัน ควรมีแสงแดดสาดส่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี มะพร้าวจึงจะเติบโตได้ดี
- ทิศทางลม พื้นที่ควรมีลมพัดอ่อน ๆ แต่สม่ำเสมอ
- คุณภาพของดิน ควรไม่เปรี้ยวหรือเค็มจนเกินไป โดยเป็นดินอะไรก็ได้ ที่มีปุ๋ยในดินเพียงพอและความชื้นอยู่ในขนาดที่พอเหมาะ
- แหล่งปริมาณน้ำ เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยให้มีผลผลิตของมะพร้าวอ่อนตลอดทั้งปี ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลมะพร้าวมีการทิ้งช่วง ไม่สม่ำเสมอได้
** ถ้าเป็นดินที่มีน้ำไหล ทรายมุล ที่เกิดจากการมีน้ำพัดพามาตกค้าง เช่น ดินส่วนริมแม่น้ำ จะปลูกมะพร้าวได้ดีมากๆ

วิธีการดำเนินงานในการปลูกมะพร้าว
การปลูกมะพร้าวในที่ลุ่ม พื้นที่ในที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องทำการยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมขัง ไม่น้อยกว่า 50 ซม.  คันร่องควรกว้าง  5 – 8 เมตร และร่องควรลึกประมาณ 10 เมตร อีกทั้งกว้างประมาณ 1.5 – 2 เมตร
** ทั้งนี้ ทางที่ดีไม่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขัง
การปลูกมะพร้าวในที่ดอน  ถ้าเป็นพื้นที่ ที่ปลูกรกร้าง ต้องทำการถางให้เตียน โค่นต้นไม้ และควรขุดออกให้หมด เพื่อเกษตรกรจะได้สะดวกในการดูแลรักษาต่อไป
** ทั้งนี้ เกษตรกรไม่ควรปลูกในพื้นที่เป็นดินดาน หรือ เป็นชั้นหินที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร

วิธีการปลูกมะพร้าวอ่อน
1. การเตรียมหลุม เกษตรกรควรขุดหลุม มีขนาดกว้าง ลึก และยาวประมาณ 1 เมตร โดยขุดทิ้งไว้ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน ก่อนที่จะทำการปลูกแยกดินบน และดินล่างไว้คนละด้านของหลุม โดยทิ้งไว้ 7 วัน และใช้เศษหญ้าหรือใบไม้ต่างๆรองก้นหลุม
โดยใช้ดินบน 1 ส่วน ผสมปุ๋ยคอก 7 ส่วน รองก้นหลุมไว้ แล้วใส่ดินล่างผสมกับปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 1/2 ต่อหลุม ทำการใส่ลงให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝนที่จะมาถึง
2. การนำมะพร้าวลงปลูก หลังจากที่ฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนจึงควรเริ่มปลูกมะพร้าว โดยขุดดินตรงกลางหลุมขนาดเท่าผลมะพร้าว นำหน่อมะพร้าววางลง ทำการจัดรากให้แบออกตามธรรมชาติ เอาดินกลบและเหยียบด้านข้างให้แบนกลบดินให้เสมอกับผิวของผลมะพร้าว
ปักหลักให้มะพร้าวกันลมโยกในระยะแรก ๆ และถ้าให้ดีควรทำร่มบังแดดด้วยจะดีมากๆ
** ทั้งนี้ ระยะการปลูกที่เหมาะสม คือระยะระหว่างต้น คูณกับ ระยะระหว่างแถว ประมาณ  6 คูณ 6 เมตร
ก็จบไปกับขั้นตอนการปลูกมะพร้าวอ่อน ในตอนที่ 1 เห็นไหมครับว่าการปลูกมะพร้าวอาจจะมีสิ่งที่จำเป็นและขั้นตอน พอประมาณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพ
*** ยังไงติดตามต่อ การปลูกมะพร้านอ่อนในตอนที่ 2 ได้ ที่ ฟาร์มไทยแลนด์แห่งนี้ กับเรื่องราวของการการบำรุงและดูแลรักษาต้นมะพร้าว, แมลงศัตรูของมะพร้าว, และการเก็บและดูผลผลิตผลมะพร้าวอ่อนที่ดี ติดตามกันได้ที่ ฟาร์มไทยแลนด์แห่งนี้นะครับ

มะพร้าวอ่อน

มะพร้าวอ่อน

Comments

comments

มะพร้าว 1 ใน พืชเศรษฐกิจ ของไทยเรา ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเขตโซนร้อน จึงทำให้พื้นที่ต่างๆของประเทศสามารถปลูกมะพร้าวได้อย่างเหมาะสม วันนี้ฟาร์มไทยแลนด์จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกมะพร้าวอ่อน ซึ่งมะพร้าวอ่อนเป็นมะพร้าวชนิดนึง ที่ทุกวันนี้มีความนิยมปลูกกันมากในประเทศไทยของเรา โดยมะพร้าว ในทุกๆส่วนของมะพร้าวล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น โดยตั้งแต่รากมะพร้าวไปจนถึงยอดของมะพร้าว ยิ่งมะพร้าวหอมเป็นมะพร้าวอีกพันธุ์หนึ่งที่นิยมปลูกกันอย่างมากมาย เพราะมะพร้าวหอมมีคุณลักษณะที่พิเศษคือ น้ำมะพร้าวเป็นที่หอมถูกใจ และ เนื้อมะพร้าวมีรสชาติที่หวานกลมกล่อม มีกลิ่นหอมชื่นใจและถูกใจใครหลายๆคน วิธีการทำสวนและปลูกมะพร้าวอ่อน โดยสิ่งที่จำเป็นในการปลูกมะพร้าวอ่อนได้แก่ สภาพแวดล้อมต่างๆที่เหมาะสมแก่การปลูกมะพร้าวอ่อน เช่น - ปริมาณน้ำฝน เกษตรกรที่สนใจจะปลูกควรอยู่ในพื้นที่ ที่มีฝนตกกระจายอย่างสม่ำเสมอ โดยประมาณ 1,500 – 2,000 มิลลิลิตรต่อปี และ ไม่ควรมีน้ำหรือฝนตกน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกินกว่า  3 เดือน - สภาพอากาศ  สถานที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  27 องศาเซลเซียส - ปริมาณแสงแดด  พื้นที่ ที่จะทำการปลูกควรได้รับแสงแดดอย่างน้อยๆ  5 ชั่วโมงต่อวัน ควรมีแสงแดดสาดส่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี มะพร้าวจึงจะเติบโตได้ดี - ทิศทางลม พื้นที่ควรมีลมพัดอ่อน ๆ แต่สม่ำเสมอ - คุณภาพของดิน ควรไม่เปรี้ยวหรือเค็มจนเกินไป โดยเป็นดินอะไรก็ได้ ที่มีปุ๋ยในดินเพียงพอและความชื้นอยู่ในขนาดที่พอเหมาะ - แหล่งปริมาณน้ำ เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยให้มีผลผลิตของมะพร้าวอ่อนตลอดทั้งปี ถ้าขาดน้ำจะทำให้ผลมะพร้าวมีการทิ้งช่วง ไม่สม่ำเสมอได้ ** ถ้าเป็นดินที่มีน้ำไหล ทรายมุล ที่เกิดจากการมีน้ำพัดพามาตกค้าง เช่น ดินส่วนริมแม่น้ำ จะปลูกมะพร้าวได้ดีมากๆ วิธีการดำเนินงานในการปลูกมะพร้าว การปลูกมะพร้าวในที่ลุ่ม พื้นที่ในที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องทำการยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมขัง ไม่น้อยกว่า 50 ซม.  คันร่องควรกว้าง  5 – 8 เมตร และร่องควรลึกประมาณ 10 เมตร อีกทั้งกว้างประมาณ 1.5 – 2…

Review Overview

User Rating: 3.7 ( 1 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง