Home / Tag Archives: พัทลุง

Tag Archives: พัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดจะเป็นข้าวที่เราเรียกกันว่าข้าวเฉพาะถิ่นและเป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดพัทลุง ที่สมัยก่อนจ...

Read More »

พัทลุงเร่งเปิดพื้นที่เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

พัทลุงเร่งเปิดพื้นที่เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นในการทำการเกษตรเพาะปลูกพืชอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ผัก ผลไม...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง