Home / Tag Archives: ตลาดเกษตรกรรม

Tag Archives: ตลาดเกษตรกรรม

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดจันทบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยองและจังหวัดตราด เป็น...

Read More »

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ประจำวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557

ราคาสินค้าเกษตรวันที่ 11 มิย.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ราคา ณ.ตลาดกลาง ตลาดสำคัญ ประจำวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557 ข้าวนาปี : ข้าวเปลื...

Read More »

โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์ฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงสีข้าวพระราชทาน_farmthailand.com

โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวอย่างของการบริหาร แบบที่ชาวนาได้ประโยชน์อย่าง...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง