Home / Tag Archives: จังหวัดเชียงใหม่

Tag Archives: จังหวัดเชียงใหม่

ส่งออก ’ดอกกระเจียว’ พืชเศรษฐกิจบุรีรัมย์ทำรายได้ดี

ส่งออก ’ดอกกระเจียว’ พืชเศรษฐกิจบุรีรัมย์ทำรายได้ดี

ดอกกระเจียวเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือกระเจียวแดงและกระเจียวขาว ดอกกระเจียวแ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง