Home / Tag Archives: ข่าวเกษตร (page 2)

Tag Archives: ข่าวเกษตร

หนังสือ Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ โดย นานมีบุ๊คส์

หนังสือ-Organic-Farm

 สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทางฟาร์มไทยแลนด์ได้รับเกียรติเชิญไปงาน เปิดตัวหนังส...

Read More »

โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์ฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงสีข้าวพระราชทาน_farmthailand.com

โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวอย่างของการบริหาร แบบที่ชาวนาได้ประโยชน์อย่าง...

Read More »

เปิดเสรีเกี่ยวกับการให้ต่างชาติเข้ามาทำเกษตรกรรมในไทย

ข่าวเกษตรกรรม_ฟาร์มไทยแลนด์

เปิดเสรีเกี่ยวกับการให้ต่างชาติเข้ามาทำเกษตรกรรมในไทย เป็นผลดี หรืออาจทำให้คนไทยต้องเสมือนกลายเป็นทา...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง