Home / Tag Archives: ข่าวเกษตร

Tag Archives: ข่าวเกษตร

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดจันทบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยองและจังหวัดตราด เป็น...

Read More »

เที่ยวงานและร่วมฟังสัมมนาฟรี กับ งาน SMART SUGARCANE FARM ” ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ ”

สัมมนาสมาร์ทฟาร์มเทคโนโลยี

โดยงานนี้ AMM ร่วมกับซีเอ็ดฯ เอาใจคนรักเกษตร เกษตรกรยุคใหม่ หรือผู้ที่อยากหันมาเอาดีทางทำเกษตรกรรม จ...

Read More »

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

หลังจากที่ได้มีนโยบายจัดโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยมีจังหวัดนำร่องทั้งหมด 6 จังหวัด ซึ่งจังหวัดจันท...

Read More »

เชิญเที่ยวงาน งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชนราชบุรี

งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชนราชบุรี

เชิญเที่ยวงาน งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชนราชบุรี ใน วันที่ 12-13 กรกฎาคม 255...

Read More »

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับขึ้นในวันที่ 20-26 มิถุนายน นี้ ณ เวท...

Read More »

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตำ...

Read More »

ปลูกมันฝรั่งทดแทนการนำเข้า กับ โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 57

โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่ง

สศข.2 ร่วมเปิดเวทีคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าพืชหัว ชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์พร้อมรับสม...

Read More »

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

ครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกพืชผั...

Read More »

ชวนชิมเทศกาลลิ้นจี่สด รสอร่อย คุณภาพเยี่ยมแห่งปีจากภาคเหนือ

เทศกาลลิ้นจี่

เชิญชิมและเที่ยว งาน “เทศกาลลิ้นจี่สด รสอร่อย จากภาคเหนือ” ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ผล...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง