Home / Tag Archives: การปลูกพืช

Tag Archives: การปลูกพืช

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กันมากขึ้น เพ...

Read More »

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ

หากพูดถึงเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยเรานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน คือ หน่วยงานจากภ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง