Home / Tag Archives: กรมปศุสัตว์

Tag Archives: กรมปศุสัตว์

มาเเล้ว !! สินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาท/ต่อปี

สินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาท ต่อปี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประเกษตรกรผลักดันโครงการสนับสน...

Read More »

กรมปศุสัตว์เเจ้ง !! สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement ได้เเล้ว

การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง