Home / 2014 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวพันธุ์ดีจากเชียงราย

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวพันธุ์ดีจากเชียงราย

ข้าวเหนียวเขียวงูเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีและเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก...

Read More »

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

งาน “เกษตรรักแม่” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของแม่ ซึ่งได้แ...

Read More »

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ขึ้นในปี 2557 โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้น...

Read More »

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

สนับสนุนเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบเครือข่าย

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดจันทบุรีและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระยองและจังหวัดตราด เป็น...

Read More »

เที่ยวงานและร่วมฟังสัมมนาฟรี กับ งาน SMART SUGARCANE FARM ” ฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ ”

สัมมนาสมาร์ทฟาร์มเทคโนโลยี

โดยงานนี้ AMM ร่วมกับซีเอ็ดฯ เอาใจคนรักเกษตร เกษตรกรยุคใหม่ หรือผู้ที่อยากหันมาเอาดีทางทำเกษตรกรรม จ...

Read More »

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ดินและน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร เพราะถ้าดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีได้...

Read More »

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

อาชีพน่าสนใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาจะเป็นงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน บ้านแหลมกรวด หมู่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนื...

Read More »

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดจะเป็นข้าวที่เราเรียกกันว่าข้าวเฉพาะถิ่นและเป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดพัทลุง ที่สมัยก่อนจ...

Read More »

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี

หลังจากที่ได้มีนโยบายจัดโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยมีจังหวัดนำร่องทั้งหมด 6 จังหวัด ซึ่งจังหวัดจันท...

Read More »

สบู่กลีเซอรีนผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรชั้นเยี่ยม

สบู่กลีเซอรีนผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรชั้นเยี่ยม

สบู่จัดเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้กันในชีวิตประจำวัน สำหรับสบู่กลีเซอรีนจะเป็นสบู่ที่ผลิตจากน้ำมันขอ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง