Home / 2014 / มิถุนายน (page 2)

Monthly Archives: มิถุนายน 2014

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตำ...

Read More »

ปลูกมันฝรั่งทดแทนการนำเข้า กับ โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 57

โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่ง

สศข.2 ร่วมเปิดเวทีคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าพืชหัว ชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์พร้อมรับสม...

Read More »

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ

หากพูดถึงเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยเรานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน คือ หน่วยงานจากภ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง