Home / 2014 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2014

ส่งออก ’ดอกกระเจียว’ พืชเศรษฐกิจบุรีรัมย์ทำรายได้ดี

ส่งออก ’ดอกกระเจียว’ พืชเศรษฐกิจบุรีรัมย์ทำรายได้ดี

ดอกกระเจียวเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือกระเจียวแดงและกระเจียวขาว ดอกกระเจียวแ...

Read More »

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับขึ้นในวันที่ 20-26 มิถุนายน นี้ ณ เวท...

Read More »

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

ภูมิประเทศและภูมิอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นปาล์ม ปัจจุบันจึงมีห...

Read More »

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

การปลูกผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ที่จะพูดถึงนี้จะเป็นผลผลิตการปลูกพืชผักสวนครัว ของเกษตรกรชาว ต.ปากแคว...

Read More »

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันทั่วประเทศ แต่ก็ไม่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่น...

Read More »

ถั่วเหลือง พืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องการ !

‘ถั่วเหลือง’ พืชเศรษฐกิจทั่วโลกต้องการ!

ถั่วเหลืองเป็นพืชผลทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ที่มีความต้องการในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะถั่ว...

Read More »

สหฟาร์ม อีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตเนื้อไก่ ที่คนไทยก็น่าจะคุ้นเคยดี

ฟาร์มไก่สหฟาร์ม

ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงไก่ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่ หลาย...

Read More »

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ประจำวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557

ราคาสินค้าเกษตรวันที่ 11 มิย.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ราคา ณ.ตลาดกลาง ตลาดสำคัญ ประจำวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557 ข้าวนาปี : ข้าวเปลื...

Read More »

ปลูกเชอร์รี่แบบประหยัดพื้นที่.. วิธีนี้บ้านใครก็ปลูกได้

การปลูกเชอร์รี่

เชอรี่เป็นผลไม้ลูกเล็กๆ ผลจะมีสีแดงเข้ม สีส้ม และสีเหลือง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เชอรี่จะเป็นผลไม้ที่ช...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง