Home / การปลูกพืช / ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

การปลูกผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ที่จะพูดถึงนี้จะเป็นผลผลิตการปลูกพืชผักสวนครัว ของเกษตรกรชาว ต.ปากแคว จ.สุโขทัย ที่ได้ทำการลดพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ในการทำไร่ยาสูบแล้วหันมาปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ แทน โดยจะมีการเพาะปลูกในรูปแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เพราะในแต่ละฤดูผลผลิตของพืชผักสวนครัวจะให้ผลดีที่แตกต่างกัน การเลือกปลูกพืชหมุนเวียนจึงเป็นวิธีที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี  และโครงการปลูกผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์นี้จะเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยให้เกษตรกรภายในตำบลลดการทำนาและไร่ยาสูบและหันมาปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรอินทร์แทน

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

สำหรับพืชสวนครัว เกษตรอินทร์ จะเป็นการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ จึงจัดได้ว่าเป็นการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้สารเคมี ทำให้ปลอดภัยทั้งเกษตรกรผู้เพาะปลูกที่ไม่ต้องเสี่ยงกับสารพิษในขณะพ่นยาฆ่าแมลง และยังปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องกังวลถึงสารตกค้างต่างๆ ที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในพืชผักที่เรารับประทานเข้าไป ทำให้ในปัจจุบันพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ หรือผักปลอดสารพิษได้รับความนิยมในการบริโภคกันเป็นจำนวนมาก และยังเป็นผลทำให้เกษตรกรที่เพาะปลูกมีรายได้ดีในการจำหน่ายผักปลอดสารพิษกันอีกด้วย

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

สำหรับการปลูกผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรชาว ต.ปากแคว จ.สุโขทัย นั้นเกษตรกรรายหนึ่งกล่าวว่าได้ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นจำนวนทั้งหมด 8 ไร่ ผลผลิตที่ได้สามารถสร้างรายได้ในแต่ละวันถึงวันละประมาณ 3,500 – 4,000 บาท โดยได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย โดยได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์ และใช้หลักทฤษฎีใหม่เพื่อจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรอย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโครงการนี้จะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดทำการปลูกพืชต่างๆ คือ การปลูกพริก, มะเขือยาว, บวบเหลี่ยม, มะเขือเทศ และ ฟักทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ปลูกพืชสวนแซมไว้ด้วย เช่น มะละกอ มะม่วง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม และมะปราง เป็นต้น

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

สำหรับนโยบายนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ทางสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยเป็นผู้รับผิดชอบ และนอกจากการปลูกผักสวนครัว และพืชสวนแล้วก็ยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เลี้ยงปลาดุกขนาดใหญ่กันด้วย โดยทางสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยได้ทำการแจกพันธุ์ปลาดุกให้แก่เกษตรกรรายละ 1,000 ตัว สำหรับเกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 055-611777 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง