Home / ข่าวเกษตร / ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับในปี 2557
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายให้ทางสำนักฯ จัดอบรมด้านการเกษตรแก่ชุมชนที่อยู่รอบศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีอาชีพที่น่าสนใจเปิดอบรมทั้งหมด 7 หลักสูตร มี 12 รุ่น มีเกษตรกรเข้าอบรมรวม 300 คน
โดยมีการจัดการอบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สำหรับหลักสูตรที่เปิดอบรมจะได้แก่

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

1. หลักสูตรการปลูกผักพื้นบ้าน สมุนไพร ผักไร้ดินและผักลอยฟ้า
หลักสูตรนี้จะมีวิทยาการจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) เป็นผู้ทำการอบรม มีทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นแรกจะเริ่มวันที่ 14 มิถุนายน มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 28 คน รุ่นที่สองวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 28 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 29 คน

2.การปลูกปูเล่ย์กระถาง สร้างรายได้และการผสมดินปลูกในกระถาง
หลักสูตรนี้จะมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เป็นผู้อบรม มี 3 รุ่น โดยรุ่นแรกอบรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 26 คน รุ่นที่สองวันที่ 16 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 26 คน และรุ่นที่สามวันที่  30 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้  25 คน

3.การทำแชมพูและครีมนวดจากอะโวกา
หลักสูตรนี้จะมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อบรม มี 1 รุ่น จัดอบรมในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้  28 คน

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

4.การแปรรูปอาหาร การทำน้ำพริกเผาฟักทองญี่ปุ่นและถั่วแดง
หลักสูตรนี้มีวิทยาการจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อบรม มี 1 รุ่น จัดอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 26 คน

5.การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างห้องน้ำ
หลักสูตรนี้มีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อบรม มี 1 รุ่น จัดอบรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 18 คน

6. การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
หลักสูตรนี้มีวิทยากรจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อบรม มี 1 รุ่น จัดอบรมในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้  24 คน

 

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

7. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการเลี้ยงจิ้งหรีด
หลักสูตรนี้มีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) เป็นผู้อบรม มี 1 รุ่น จัดอบรมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 23 คน

8. หลักสูตรการแปรรูปผลไม้และการทำไข่เค็ม
หลักสูตรนี้มีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อบรม มี 1 รุ่น จัดอบรมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าอบรมที่ตั้งเป้าไว้ 19 คน

จากหลักสูตรต่างๆ ดังที่กล่าวมา ทำให้ทางศูนย์ฯ กลายเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ทางด้านการเกษตรกับเกษตรกร ช่วยทำให้เกษตรกรสามารถมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5328-2823

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง