Home / การปลูกพืช / การทำสวน / สวนทุเรียน ชวนชิมทุเรียนรสอร่อยที่สวนละอองฟ้า

สวนทุเรียน ชวนชิมทุเรียนรสอร่อยที่สวนละอองฟ้า

สวนละอองฟ้าเป็นสวนทุเรียน ที่มีทุเรียนกว่า 50 สายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่
เป็นสวนของคุณชาตรี โสวรรณตระกูล ที่อยู่กับครอบครัวอย่างพอเพียงในบ้านที่มีหลังคามุงจาก
แต่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิด จากป้ายด้านหน้าสวนจะเขียนไว้ว่า “ละอองฟ้า สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน”

ทุเรียนสวนละอองฟ้า - 1

ทุเรียนสวนละอองฟ้า – 1

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหุบลึก ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก สำหรับชื่อละอองฟ้า จะเป็นชื่อของทุเรียนที่คุณชาตรี ได้ปลูกไว้ภายในบริเวณสวน ในปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และวิถีการใช้ชีวิตของชาวสวน และได้เปิดให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มาเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศต่างๆ ภายในสวน สวนละอองฟ้าเป็นสวนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูกและมีการรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นก็ได้เชื่อมโยงวิถีการทำสวนแบบใหม่ให้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

สวนทุเรียนละอองฟ้า - p

สวนทุเรียนละอองฟ้า – p

ทุเรียนที่ขึ้นชื่อของที่นี่จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น
- ละอองฟ้า เป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวาน มัน เนื้อแน่น
- ชะนีก้านยาว เป็นทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลือง รสหวานมัน เมล็ดค่อนข้างเล็ก
- ชายมังคุด เป็นพันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อเฉพาะของเจ้าของสวน สำหรับชื่อชายมังคุดมาจากเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกอยู่
ใกล้ต้นมังคุดนั่นเอง ทุเรียนพันธุ์นี้ มีรสชาติหวานมัน แต่เนื้อหยาบ มีกลิ่นไม่ฉุน
- ชะนี รสชาติหวานจัด เนื้อเนียนละเอียด
- ฟักข้าว มีรสชาติหวานมัน กลิ่นไม่ฉุน
- เม็ดกระดุม มีลักษณะลูกเล็กเหมือนกระดุม กลิ่นไม่ฉุน มีรสชาติหวาน
- ทุเรียนนมสด มีรสชาติสมชื่อ เพรามีรสชาติคล้ายนมสด อร่อยหอมหวาน มีลักษณะเนื้อทุเรียนเหมือนเนื้อครีมอีกด้วย

สวนทุเรียน-ละอองฟ้า - pp

สวนทุเรียนละอองฟ้า – pp

นอกจากนี้แล้วสำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กๆ ยังสามารถมาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆ อีกด้วย มีเด็กๆ จากหลายครอบครัวที่มักจะแวะเวียนมาเที่ยวที่สวนละอองฟ้า เพื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การดำรงชีวิตในป่า และในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ

สำหรับพืชผักและผลไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนแห่งนี้จะเป็นพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษและปล่อยให้ออกดอกออกผลเองอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนผลไม้นอกจากทุเรียนแล้วที่นี่ยังมีผลไม้อื่นอีกหลายชนิด เช่น ลองกอง มังคุด เงาะ สัปปะรด มะยงชิด เป็นต้น ในช่วงออกผลใครแวะเวียนมาที่นี่จะสามารถชิมผลไม้ต่างๆ กันได้ตามความชอบกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่รักสิ่งแวดล้อมชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และอยากดูวิถีการใช้ชีวิตแบบชาวสวนแท้ๆ ถ้าได้แวะเวียนมาจังหวัดนครนายกลองแวะเข้ามาเที่ยวชมสวนของคุณชาตรี
รับรองได้เลยว่าคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตธรรมชาติท่ามกลางสวนผลไม้ที่ปลอดสารพิษรับอากาศบริสุทธิ์กันได้อย่างเต็มที่
เบอร์โทรติดต่อสวนละอองฟ้า คุณชาตรี :  089 – 7491735

Comments

comments

สวนละอองฟ้าเป็นสวนทุเรียน ที่มีทุเรียนกว่า 50 สายพันธุ์ บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ เป็นสวนของคุณชาตรี โสวรรณตระกูล ที่อยู่กับครอบครัวอย่างพอเพียงในบ้านที่มีหลังคามุงจาก แต่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิด จากป้ายด้านหน้าสวนจะเขียนไว้ว่า "ละอองฟ้า สวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน" สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหุบลึก ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก สำหรับชื่อละอองฟ้า จะเป็นชื่อของทุเรียนที่คุณชาตรี ได้ปลูกไว้ภายในบริเวณสวน ในปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และวิถีการใช้ชีวิตของชาวสวน และได้เปิดให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มาเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศต่างๆ ภายในสวน สวนละอองฟ้าเป็นสวนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูกและมีการรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นก็ได้เชื่อมโยงวิถีการทำสวนแบบใหม่ให้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทุเรียนที่ขึ้นชื่อของที่นี่จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น - ละอองฟ้า เป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวาน มัน เนื้อแน่น - ชะนีก้านยาว เป็นทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลือง รสหวานมัน เมล็ดค่อนข้างเล็ก - ชายมังคุด เป็นพันธุ์ทุเรียนที่มีชื่อเฉพาะของเจ้าของสวน สำหรับชื่อชายมังคุดมาจากเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกอยู่ ใกล้ต้นมังคุดนั่นเอง ทุเรียนพันธุ์นี้ มีรสชาติหวานมัน แต่เนื้อหยาบ มีกลิ่นไม่ฉุน - ชะนี รสชาติหวานจัด เนื้อเนียนละเอียด - ฟักข้าว มีรสชาติหวานมัน กลิ่นไม่ฉุน - เม็ดกระดุม มีลักษณะลูกเล็กเหมือนกระดุม กลิ่นไม่ฉุน มีรสชาติหวาน - ทุเรียนนมสด มีรสชาติสมชื่อ เพรามีรสชาติคล้ายนมสด อร่อยหอมหวาน มีลักษณะเนื้อทุเรียนเหมือนเนื้อครีมอีกด้วย นอกจากนี้แล้วสำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กๆ ยังสามารถมาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆ อีกด้วย มีเด็กๆ จากหลายครอบครัวที่มักจะแวะเวียนมาเที่ยวที่สวนละอองฟ้า เพื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การดำรงชีวิตในป่า และในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ…

Review Overview

User Rating: 3.56 ( 4 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง