Home / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร / ชมดอกไม้สวยตลอดปีที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี

ชมดอกไม้สวยตลอดปีที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สวนสวรรค์สุพรรณบุรี” ภายในศูนย์แห่งนี้ที่มีเนื้อที่หลายร้อยไร่ และมีพืชพันธุ์ต่างๆ ปลูกอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่ออกดอกออกผลกันตลอดทั้งปี ทางศูนย์จึงมีการจัดเป็นเทศกาลในช่วงเดือนต่างๆ ที่มีดอกไม้หรือผลไม้ออกในแต่ละช่วง และในเทศกาลก็ยังมีการสาธิตวิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้นต่างๆ ให้กับผู้สนใจได้ชม พร้อมทั้งได้เลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ กันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแจกพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้กับผู้สนใจได้นำกลับไปเพาะปลูกกันได้

ดูดอกไม้

ดูดอกไม้

สำหรับเทศกาลการท่องเที่ยงที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้นจะได้แก่

- เทศกาลทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรี จะขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม
- เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว จะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม
- งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี จะจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม
- กุมภาสัญญารัก เทศกาลดอกกุหลาบนานาพันธุ์ จะจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์
- ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม

ในทุกเทศกาลที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจัดขึ้นนั้นนอกจากจะมีดอกไม้สวยๆ ตามชื่อของเทศกาลแล้ว ยังมีสินค้าต่างๆ จำหน่ายกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น สินค้า OTOP ของเมืองสุพรรณบุรี สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ แต่สิ่งที่ขาดกันไม่ได้เลยก็คือในทุกเทศกาลจะมีพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่นำมาจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ภายในงานก็จะมีสาธิตการเพาะพันธุ์พืช และการขยายพันธุ์พืชให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานและผู้สนใจได้ชม รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ กันอีกด้วย

นอกจากในวันเทศกาลต่างๆ แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาชมไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลต่างๆ ได้ที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ศูนย์แห่งนี้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร ด้วยวิธีการขยายพันธุ์พืช การเพาะพันธุ์พืชต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นี่ยังแจกพันธุ์พืชและพันธุ์ต่างๆ ให้กับผู้สนใจ รวมทั้งคอยให้คำแนะนำในการเพาะปลูก ตลอดจนมีสินค้า ผักผลไม้ ต้นไม้ดอกไม้ ราคาถูกไว้คอยจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกันตลอดทั้งปี ภายในศูนย์ยังมีสถานที่ให้
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้พักผ่อนเพราะได้จัดบรรยากาศรอบศูนย์ไว้อย่างสวยงาม มีร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ศูนย์แห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ใครอยากมาเลือกซื้อหรือเลือกชมไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มาที่นี่คุณจะได้พบกับต้นไม้นานาพันธุ์ให้สามารถเลือกกันได้อย่างจุใจ

รูปภาพจาก : http://img.painaidii.com

Comments

comments

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สวนสวรรค์สุพรรณบุรี” ภายในศูนย์แห่งนี้ที่มีเนื้อที่หลายร้อยไร่ และมีพืชพันธุ์ต่างๆ ปลูกอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่ออกดอกออกผลกันตลอดทั้งปี ทางศูนย์จึงมีการจัดเป็นเทศกาลในช่วงเดือนต่างๆ ที่มีดอกไม้หรือผลไม้ออกในแต่ละช่วง และในเทศกาลก็ยังมีการสาธิตวิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้นต่างๆ ให้กับผู้สนใจได้ชม พร้อมทั้งได้เลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ กันได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแจกพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้กับผู้สนใจได้นำกลับไปเพาะปลูกกันได้ สำหรับเทศกาลการท่องเที่ยงที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้นจะได้แก่ - เทศกาลทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรี จะขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม - เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว จะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม - งานมหัศจรรย์ทิวลิปบานสุพรรณบุรี จะจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม - กุมภาสัญญารัก เทศกาลดอกกุหลาบนานาพันธุ์ จะจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ จะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม ในทุกเทศกาลที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจัดขึ้นนั้นนอกจากจะมีดอกไม้สวยๆ ตามชื่อของเทศกาลแล้ว ยังมีสินค้าต่างๆ จำหน่ายกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น สินค้า OTOP ของเมืองสุพรรณบุรี สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ แต่สิ่งที่ขาดกันไม่ได้เลยก็คือในทุกเทศกาลจะมีพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่นำมาจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ภายในงานก็จะมีสาธิตการเพาะพันธุ์พืช และการขยายพันธุ์พืชให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานและผู้สนใจได้ชม รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ กันอีกด้วย นอกจากในวันเทศกาลต่างๆ แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาชมไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลต่างๆ ได้ที่ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ศูนย์แห่งนี้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร ด้วยวิธีการขยายพันธุ์พืช การเพาะพันธุ์พืชต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นี่ยังแจกพันธุ์พืชและพันธุ์ต่างๆ ให้กับผู้สนใจ รวมทั้งคอยให้คำแนะนำในการเพาะปลูก ตลอดจนมีสินค้า ผักผลไม้ ต้นไม้ดอกไม้ ราคาถูกไว้คอยจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกันตลอดทั้งปี ภายในศูนย์ยังมีสถานที่ให้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้พักผ่อนเพราะได้จัดบรรยากาศรอบศูนย์ไว้อย่างสวยงาม มีร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว ศูนย์แห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ใครอยากมาเลือกซื้อหรือเลือกชมไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มาที่นี่คุณจะได้พบกับต้นไม้นานาพันธุ์ให้สามารถเลือกกันได้อย่างจุใจ รูปภาพจาก : http://img.painaidii.com

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง