Home / ข่าวเกษตร / สอนฟรี การทำกระถางต้นไม้ โคมไฟและงานศิลปะอื่นๆจากขวดพลาสติก

สอนฟรี การทำกระถางต้นไม้ โคมไฟและงานศิลปะอื่นๆจากขวดพลาสติก

การประดิษฐ์งานศิลปะกระถางต้นไม้และงานศิลปะอื่นๆ จากขวดพลาสติกสามารถทำได้ง่ายดัดและเป็นเศษวัสดุเหลือใช้
สอนให้ฟรีครับ การรีไซเคิลขวดพลาสติกน้อย โรงเรียนหรือใครที่สนใจ และอยู่ไม่ไกลจากนครปฐม หรือสามารถมาเดินทางมาเรียนได้

กระถางต้นไม้ขวดพลาสติก_ฟาร์มไทยแลนด์

กระถางต้นไม้ขวดพลาสติก_ฟาร์มไทยแลนด์

สามารถรวมกลุ่มกันหลายคนหรือหลายโรงเรียน สอนให้เฉพาะวันหยุดที่ไม่รบกวนเวลาราชการ
โดยอุปกรณ์มี 3 อย่างครับ ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการประดิษฐ์
1.หัวแร้งแบบแช่
2.ปืนยิงกาว
3.ขวดพลาสติก
แค่ 3อัน ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 108 ชนิด เพียงแต่เราต้องเติมจินตนาการลงไป ใส่สีสัน
เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามตามที่ใจเราต้องการ

อุปกรณ์

อุปกรณ์การทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก

โดยปัจจุบันการประดิษฐ์งานศิลปะที่ผลิตจากขวดพลาสติกมีหลากหลายชนิด
เช่น กระถางต้นไม้ ตะกร้าใส่ของ แจกันปักดอกไม้ แม่เหล็กที่ติดตู้เย็น ช่อดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
การประดิษฐ์งานศิลปะที่ผลิตจากขวดพลาสติกสามารถทำได้ง่ายดัดและเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่หาได้ง่ายทั่วไป
วิธีทำก็ไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดูดความสนใจน่ามอง ลดพื้นที่ในการเพาะปลูก
อีกทั้งเรายังสามารถนำไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้วรอบ ๆ บ้านหรือตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้
เพราะสมัยนี้ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งไทยและชาวต่างประเทศก็ชื่นชอบ ซื้อหาไปเป็นสิ่งของประดับโต๊ะ บ้านหรือห้องต่างๆ
แถมยังเป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะ
ทำให้ลดแก็สพิษในอากาศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อีกต่างหาก

กระถางต้นไม้ขวดพลาสติก1

โคมไฟจากขวดพลาสติก

กระถางต้นไม้ขวดพลาสติก2

ดอกไม้จากขวดพลาสติก

- สำหรับผู้ที่สนใจงานประดิษฐ์ขวดพลาสติกหรือเรียนรู้วิธีทำ
สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว โรงเรียนสถาพรวิทยา
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เว็บไซด์  http://www.kruchatri.com/
เฟชบุ๊ค  https://www.facebook.com/cha.tisol
อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ยังบอกกับทางฟาร์มไทยแลนด์ว่า อาจารย์สอนและให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับ
ทางทีมงานฟาร์มไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณแทนทุกคนที่สนใจ ที่อาจารย์สละเวลามาสอนให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกคนครับ
- โดยวัตถุประสงค์ของอาจารย์ ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ที่ทางฟาร์มไทยแลนด์ได้คุยและสอบถาม
1. เพื่อประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก ลดปริมาณการเผาขยะ ทำให้ลดแก็สพิษในอากาศ
2. เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก สำหรับการนำไปทำเป็นกระถางต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อตกแต่งสวยงาม
5.เพื่อเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับคนที่สนใจต้องการจะทำขายเพื่อเป็นอีกช่องทางนึงที่จะหารายได้เสริมให้กับตัวเองและครอบครัว
- เห็นไหมครับว่าขวดพลาสติกที่เหลือใช้ถ้าเรานำมาดัดแปลง ประดิษฐ์
มันก็สามารถกลายมาเป็นสิ่งของที่สวยงามและอาจจจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วยครับ

Comments

comments

การประดิษฐ์งานศิลปะกระถางต้นไม้และงานศิลปะอื่นๆ จากขวดพลาสติกสามารถทำได้ง่ายดัดและเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ สอนให้ฟรีครับ การรีไซเคิลขวดพลาสติกน้อย โรงเรียนหรือใครที่สนใจ และอยู่ไม่ไกลจากนครปฐม หรือสามารถมาเดินทางมาเรียนได้ สามารถรวมกลุ่มกันหลายคนหรือหลายโรงเรียน สอนให้เฉพาะวันหยุดที่ไม่รบกวนเวลาราชการ โดยอุปกรณ์มี 3 อย่างครับ ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ 1.หัวแร้งแบบแช่ 2.ปืนยิงกาว 3.ขวดพลาสติก แค่ 3อัน ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ 108 ชนิด เพียงแต่เราต้องเติมจินตนาการลงไป ใส่สีสัน เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามตามที่ใจเราต้องการ โดยปัจจุบันการประดิษฐ์งานศิลปะที่ผลิตจากขวดพลาสติกมีหลากหลายชนิด เช่น กระถางต้นไม้ ตะกร้าใส่ของ แจกันปักดอกไม้ แม่เหล็กที่ติดตู้เย็น ช่อดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น การประดิษฐ์งานศิลปะที่ผลิตจากขวดพลาสติกสามารถทำได้ง่ายดัดและเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ที่หาได้ง่ายทั่วไป วิธีทำก็ไม่ยากจนเกินไป มีความคงทนแข็งแรง สวยงาม ดึงดูดความสนใจน่ามอง ลดพื้นที่ในการเพาะปลูก อีกทั้งเรายังสามารถนำไปตกแต่งสวนหลังบ้าน รั้วรอบ ๆ บ้านหรือตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ เพราะสมัยนี้ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งไทยและชาวต่างประเทศก็ชื่นชอบ ซื้อหาไปเป็นสิ่งของประดับโต๊ะ บ้านหรือห้องต่างๆ แถมยังเป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะ ทำให้ลดแก็สพิษในอากาศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้อีกต่างหาก - สำหรับผู้ที่สนใจงานประดิษฐ์ขวดพลาสติกหรือเรียนรู้วิธีทำ สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว โรงเรียนสถาพรวิทยา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 เว็บไซด์  http://www.kruchatri.com/ เฟชบุ๊ค  https://www.facebook.com/cha.tisol อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ยังบอกกับทางฟาร์มไทยแลนด์ว่า อาจารย์สอนและให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับ ทางทีมงานฟาร์มไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณแทนทุกคนที่สนใจ ที่อาจารย์สละเวลามาสอนให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกคนครับ - โดยวัตถุประสงค์ของอาจารย์ ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ที่ทางฟาร์มไทยแลนด์ได้คุยและสอบถาม 1. เพื่อประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก…

Review Overview

User Rating: 2.79 ( 5 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง