Home / เกษตรกรรมอื่นๆ / เกษตรต่างแดน / เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ

เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ

เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ

                นั่งดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงกับตกตะลึงในความกว้างใหญ่ของแปลงเกษตรที่เกษตรกรแต่ละเจ้าเค้าทำกัน หากคิดเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราแล้วคนละเรื่องกันเลยนะครับ ด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยควบคู่กับการได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังหรือมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพันธ์พืชเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร

การกำจัดศัตรูพืชที่ได้ผลดีเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบว่าในพื้นที่​ 100ไร่สามารถทำนา ทำสวนได้โดยคนๆเดียวเพราะทุกอย่างไม่ต้องใช้แรงงานแต่แค่ใช้การควบคุม

                แล้วจะนำมาใช้กับประเทศไทยได้อย่างไร เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ราคาสูง ยอมรับครับว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะให้เกษตรกรนั้นซื้อเครื่องจักรกลเหล่านี้เอง หากเป็นไปได้ถ้าเกิดมีการรวมกลุ่ม หรือเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือก็น่าจะดีมากแต่ผมว่าคงจะติดปัญหาเดิมๆอีกเช่นเคยแล้วเกษตรกรเค้ามีพื้นที่เท่าไหร่ เหมาะหรือไม่กับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกับพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่ ก็จริงอยู่แต่หากเรารู้จักที่ปรับตัวหรือหาสิ่งที่ใกล้เคียงและเหมาะสมมาทดแทนกันได้น่าจะดีไม่น้อย

เกษตรเวียดนาม

เกษตรเวียดนาม

     คราวนี้เรามาดูเกษตรต่างแดนแบบว่าใกล้เคียงเลยครับประเทศเพื่อบ้านอย่างประเทศเวียดนามตอนนี้แซงเราเรื่องของข้าวที่ส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วนะครับเนื่องจากมีผลผลิตที่อัตราต่อไปสูงมากกว่าประเทศไทยทำให้เกินที่จะบริโภคและยังมีราคาที่ต่ำกว่าข้าวของไทยเรา เราเสียตำแหน่งแบบนี้หลายคนว่าแล้วเกี่ยวอะไรล่ะ เกี่ยวซิครับเมื่อเราไม่มีสินค้าที่เพียงพอจะขายให้กับประเทศคู่ค้า ประเทศเหล่านั้นก็จะหันไปซื้อจากประเทศเวียดนามที่ขายได้เยอะและมีราคาถูกกว่าด้วย และหากร้ายกว่านั้นก็คือเค้าไม่กลับมาซื้อข้าวไทยอีกเพราะเจอที่ถูกกว่านั่นเอง

                เชื่อว่างานวิจัยของไทยเรื่องเกี่ยวกับสินค้าหรือการผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรมีมาก แต่การนำมาใช้งานจริงยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เพราะอะไรนั้นอาจจะมองได้หลายประเด็น งานวิจัยไม่มีเงินทุนมากพอที่จะเดินหน้าเพื่อทดลองจริงในพื้นที่จริง ชาวบ้านไม่ยอมเปลี่ยนวิถีการผลิตหรือการเพาะปลูกที่ดีกว่าเดิม ต่างกันกับต่างประเทศที่มุ่งที่จะนำวิทยาการใหม่ๆไปปรับใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า แค่แนวความคิดก็ต่างแล้วนะครับต่างประเทศเค้าทำการเกษตรแบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยเหตุผลที่เค้ามีพื้นที่น้อย มีพันธ์พืชที่ไม่หลากหลายเหมือนอย่างประเทศไทยก็ได้เค้าจึงต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อความสามารถในการแข่งขันหรือว่าผลิตเพื่อบริโภคเองภายในประเทศ เชื่อได้ว่าไม่มีประเทศไหนที่อยากเสียดุลการค้า ซื้ออาหารหรือสินค้าเกษตรจากประเทศอื่น ถ้าเค้าผลิตเองได้และเชื่อว่าเค้ากำลังที่จะทำด้วยตัวเองให้ได้อยู่แล้วถึงเวลานั้นสินค้าบางอย่างของไทยก็อาจจะไม่มีการส่งออกอีกต่อไปหากเราและเกษตรกรบ้านเรา ยังอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่จะนำเข้ามาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและการทำงานที่ไว เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นด้วยตามมา …

 

Comments

comments

เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ                 นั่งดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงกับตกตะลึงในความกว้างใหญ่ของแปลงเกษตรที่เกษตรกรแต่ละเจ้าเค้าทำกัน หากคิดเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราแล้วคนละเรื่องกันเลยนะครับ ด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัยควบคู่กับการได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังหรือมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพันธ์พืชเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร การกำจัดศัตรูพืชที่ได้ผลดีเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบว่าในพื้นที่​ 100ไร่สามารถทำนา ทำสวนได้โดยคนๆเดียวเพราะทุกอย่างไม่ต้องใช้แรงงานแต่แค่ใช้การควบคุม                 แล้วจะนำมาใช้กับประเทศไทยได้อย่างไร เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ราคาสูง ยอมรับครับว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะให้เกษตรกรนั้นซื้อเครื่องจักรกลเหล่านี้เอง หากเป็นไปได้ถ้าเกิดมีการรวมกลุ่ม หรือเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือก็น่าจะดีมากแต่ผมว่าคงจะติดปัญหาเดิมๆอีกเช่นเคยแล้วเกษตรกรเค้ามีพื้นที่เท่าไหร่ เหมาะหรือไม่กับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกับพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่ ก็จริงอยู่แต่หากเรารู้จักที่ปรับตัวหรือหาสิ่งที่ใกล้เคียงและเหมาะสมมาทดแทนกันได้น่าจะดีไม่น้อย      คราวนี้เรามาดูเกษตรต่างแดนแบบว่าใกล้เคียงเลยครับประเทศเพื่อบ้านอย่างประเทศเวียดนามตอนนี้แซงเราเรื่องของข้าวที่ส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วนะครับเนื่องจากมีผลผลิตที่อัตราต่อไปสูงมากกว่าประเทศไทยทำให้เกินที่จะบริโภคและยังมีราคาที่ต่ำกว่าข้าวของไทยเรา เราเสียตำแหน่งแบบนี้หลายคนว่าแล้วเกี่ยวอะไรล่ะ เกี่ยวซิครับเมื่อเราไม่มีสินค้าที่เพียงพอจะขายให้กับประเทศคู่ค้า ประเทศเหล่านั้นก็จะหันไปซื้อจากประเทศเวียดนามที่ขายได้เยอะและมีราคาถูกกว่าด้วย และหากร้ายกว่านั้นก็คือเค้าไม่กลับมาซื้อข้าวไทยอีกเพราะเจอที่ถูกกว่านั่นเอง                 เชื่อว่างานวิจัยของไทยเรื่องเกี่ยวกับสินค้าหรือการผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรมีมาก แต่การนำมาใช้งานจริงยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เพราะอะไรนั้นอาจจะมองได้หลายประเด็น งานวิจัยไม่มีเงินทุนมากพอที่จะเดินหน้าเพื่อทดลองจริงในพื้นที่จริง ชาวบ้านไม่ยอมเปลี่ยนวิถีการผลิตหรือการเพาะปลูกที่ดีกว่าเดิม ต่างกันกับต่างประเทศที่มุ่งที่จะนำวิทยาการใหม่ๆไปปรับใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า แค่แนวความคิดก็ต่างแล้วนะครับต่างประเทศเค้าทำการเกษตรแบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยเหตุผลที่เค้ามีพื้นที่น้อย มีพันธ์พืชที่ไม่หลากหลายเหมือนอย่างประเทศไทยก็ได้เค้าจึงต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อความสามารถในการแข่งขันหรือว่าผลิตเพื่อบริโภคเองภายในประเทศ เชื่อได้ว่าไม่มีประเทศไหนที่อยากเสียดุลการค้า ซื้ออาหารหรือสินค้าเกษตรจากประเทศอื่น ถ้าเค้าผลิตเองได้และเชื่อว่าเค้ากำลังที่จะทำด้วยตัวเองให้ได้อยู่แล้วถึงเวลานั้นสินค้าบางอย่างของไทยก็อาจจะไม่มีการส่งออกอีกต่อไปหากเราและเกษตรกรบ้านเรา ยังอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่จะนำเข้ามาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและการทำงานที่ไว เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นด้วยตามมา ...  

Review Overview

User Rating: 5 ( 1 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง