Home / เกษตรกรรมดีเด่น / เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราก็ได้ทำการเกษตรมาอย่างช้านานและเป็นการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว แต่เมื่อมีการเข้ามาของชาวต่างประเทศ ที่เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การล่าอาณานิคมจึงเกิดขึ้นโดยประเทศในแถบยุโรปที่เปลี่ยนจากกรทำการเกษตรมาสู่การทำอุตสาหกรรมดังนั้นความต้องการวัตถุดิบเพื่อที่จะส่งป้อนโรงงานก็เริ่มเข้ามาและทำการยึดประเทศหรือเมืองต่างๆในแถบเอเชียเพื่อที่จะส่งกลับวัตถุดิบและมีการแย่งกันครอบครองถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของชาติใดก็ตามแต่การรับเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้ประเทศของเราดูล้าหลังส่งผลให้เกิดการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ได้ถูกดูดกลืนไปโดยปริยาย มีการใช้เทคโนโลยี และสารเคมี เพิ่มมากขึ้น และเนื่องด้วยความต้องการสินค้าเกษตรซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตอาหารแล้วยิ่งต้องมีการเร่งผลิตผลิตหากเรามัวแต่ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คงจะไม่ทันการณ์ เนื่องจากทุกวันนี้เราส่งออกสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเมื่อมีการสั่งซื้อเข้าทำให้ต้องเร่งเพิ่มผลผลิตเมื่อพื้นที่จำกัดแต่ต้องการมาก ปุ๋ยเคมี สารเคมีก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นไปอีก

เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันนี้เริ่มกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งกระแสการดูแลสุขภาพมาแรง กระแสการเกษตรอินทรีย์ก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้ง หากถามว่าสุขภาพเกี่ยวกันอย่างไร ทุกวันนี้ท่านลองสังเกตการณ์ผลิตอะไรออกมามักบอกว่าผลิตโดยระบบ Organic ปลอดสารเคมี เพราะเกษตรอินทรีย์นอกจากดีต่อดินซึ่งเราจะกล่าวต่อนั้นยังไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคอีกด้วย กลับมาถึงเรื่องของดิน ปกติในดินมีสารอาหารมากมาย ที่มาจากการถ่ายของพวกแมลงแต่ที่ขาดไม่ได้นั่นคือไส้เดือน เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญ เมื่อดินดี มีเศษใบไม้ ไม่มีสารเคมี ไส้เดือนจะออกมาอาศัยอยู่ตามหน้าดินช่วยเกษตรกรพรวนดิน ช่วยให้เกิดช่องว่างในการระบายหรือถ่ายเทอากาศในดินมากขึ้นแต่เมื่อมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรท่านลองสังเกตดูไส้เดือนจะหายไปหรือไม่ก็ตายเนื่องจากได้รับสารพิษ

เกษตร

เกษตร

เชื่อหรือเปล่าครับว่าหากท่านลองเทียบการทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรที่ใช้เคมีต้นทุนต่างกันมากมายแต่ผลผลิตที่ได้กลับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มิหนำซ้ำยังเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย ตัวอย่างเช่นท่านใช้สารเคมีแมลงบางชนิดตายไป บางชนิดดื้อยาเมื่อตัวดื้อยาเป็นตัวทำลายพืชผัก เมื่อไม่มีตัวกำจัดตามธรรมชาติผลผลิตก็จะเสียหาย แต่ท่านจะไม่พบกับการทำเกษตรแบบทั่วไปที่ไม่ใช้สารเคมีเพราะธรรมชาติสร้างความสมดุลได้เอง ท่านอาจจะยังไม่เชื่อในตอนนี้เนื่องจากท่านได้รับการฝังใจว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรนั้นตอนนั้นตอนนี้ใช้สารนี้เมื่อโตเท่านี้ แต่อยากให้ท่านทดลองด้วยตัวท่านเองและจะรู้ว่าการเป็นเศรษฐีชาวเกษตรกรนั้นไม่ยากเลย แม้ลงทุนน้อยนิดก็รวยได้

Comments

comments

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราก็ได้ทำการเกษตรมาอย่างช้านานและเป็นการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว แต่เมื่อมีการเข้ามาของชาวต่างประเทศ ที่เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การล่าอาณานิคมจึงเกิดขึ้นโดยประเทศในแถบยุโรปที่เปลี่ยนจากกรทำการเกษตรมาสู่การทำอุตสาหกรรมดังนั้นความต้องการวัตถุดิบเพื่อที่จะส่งป้อนโรงงานก็เริ่มเข้ามาและทำการยึดประเทศหรือเมืองต่างๆในแถบเอเชียเพื่อที่จะส่งกลับวัตถุดิบและมีการแย่งกันครอบครองถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของชาติใดก็ตามแต่การรับเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้ประเทศของเราดูล้าหลังส่งผลให้เกิดการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ได้ถูกดูดกลืนไปโดยปริยาย มีการใช้เทคโนโลยี และสารเคมี เพิ่มมากขึ้น และเนื่องด้วยความต้องการสินค้าเกษตรซึ่งเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตอาหารแล้วยิ่งต้องมีการเร่งผลิตผลิตหากเรามัวแต่ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คงจะไม่ทันการณ์ เนื่องจากทุกวันนี้เราส่งออกสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมากเมื่อมีการสั่งซื้อเข้าทำให้ต้องเร่งเพิ่มผลผลิตเมื่อพื้นที่จำกัดแต่ต้องการมาก ปุ๋ยเคมี สารเคมีก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นไปอีก ปัจจุบันนี้เริ่มกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งกระแสการดูแลสุขภาพมาแรง กระแสการเกษตรอินทรีย์ก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้ง หากถามว่าสุขภาพเกี่ยวกันอย่างไร ทุกวันนี้ท่านลองสังเกตการณ์ผลิตอะไรออกมามักบอกว่าผลิตโดยระบบ Organic ปลอดสารเคมี เพราะเกษตรอินทรีย์นอกจากดีต่อดินซึ่งเราจะกล่าวต่อนั้นยังไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคอีกด้วย กลับมาถึงเรื่องของดิน ปกติในดินมีสารอาหารมากมาย ที่มาจากการถ่ายของพวกแมลงแต่ที่ขาดไม่ได้นั่นคือไส้เดือน เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญ เมื่อดินดี มีเศษใบไม้ ไม่มีสารเคมี ไส้เดือนจะออกมาอาศัยอยู่ตามหน้าดินช่วยเกษตรกรพรวนดิน ช่วยให้เกิดช่องว่างในการระบายหรือถ่ายเทอากาศในดินมากขึ้นแต่เมื่อมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรท่านลองสังเกตดูไส้เดือนจะหายไปหรือไม่ก็ตายเนื่องจากได้รับสารพิษ เชื่อหรือเปล่าครับว่าหากท่านลองเทียบการทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรที่ใช้เคมีต้นทุนต่างกันมากมายแต่ผลผลิตที่ได้กลับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มิหนำซ้ำยังเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย ตัวอย่างเช่นท่านใช้สารเคมีแมลงบางชนิดตายไป บางชนิดดื้อยาเมื่อตัวดื้อยาเป็นตัวทำลายพืชผัก เมื่อไม่มีตัวกำจัดตามธรรมชาติผลผลิตก็จะเสียหาย แต่ท่านจะไม่พบกับการทำเกษตรแบบทั่วไปที่ไม่ใช้สารเคมีเพราะธรรมชาติสร้างความสมดุลได้เอง ท่านอาจจะยังไม่เชื่อในตอนนี้เนื่องจากท่านได้รับการฝังใจว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรนั้นตอนนั้นตอนนี้ใช้สารนี้เมื่อโตเท่านี้ แต่อยากให้ท่านทดลองด้วยตัวท่านเองและจะรู้ว่าการเป็นเศรษฐีชาวเกษตรกรนั้นไม่ยากเลย แม้ลงทุนน้อยนิดก็รวยได้

Review Overview

User Rating: 3.9 ( 1 votes)
0

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง