Home / เกษตรกรรมดีเด่น / ตำรวจตัวอย่างที่ดี ผู้ที่นำเกษตรอินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ผู้ที่นำเกษตรอินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ที่น่ายกย่อง เป็นหนึ่งของผู้ที่ผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ตำรวจที่น่าเลื่อมใส ประยุกช์ใช้เกษตรอินทรีย์

ตำรวจที่น่าเลื่อมใส ประยุกช์ใช้เกษตรอินทรีย์

สวัสดีครับ วันนี้ฟาร์มไทยแลนด์ เรามีเกษตรกรตัวอย่างที่ดีมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก โดยเกษตรที่จะแนะนำให้รู้จักในวันนี้
ท่านเป็นถึงตำรวจยศพันตำรวจโท มีนามว่า ” พ.ต.ท.สุนาด เนียมเกาะเพ็ชร
อายุ 53 ปี จังหวัดสุโขทัย ”
แต่มีใจรักในด้านการเกษตร  โดยท่านเป็นนายตำรวจ ผู้ริเริ่มเกษตรอินทรีย์

นายตำรวจซึ่งน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเผื่อแผ่องค์ความรู้ที่ตนเองได้รับและได้ปฏิบัตินำไปเผยแพร่ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีขึ้นอีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้รับราชการเป็นรอง สว.สส ที่ สน.นิมิตใหม่ กทม. และเป็นครอบครัวนักกีฬา โดยลูกสาวเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ระหว่างที่ไปซ้อมที่สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ในช่วงเวลาที่พักซ้อมเทนนิสกับครอบครัวและลูกสาว โดยเห็นทางมหาวิทยาลัยเปิดการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกันซึ่งว่ากันว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่และมีประโยชน์ในทางเกษตรชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ ก็เลยสนใจ

ประกอบกับความชอบเรื่องปุ๋ยชีวภาพอยู่แล้วและก็ชอบปลูกพืชผักสวนครัวก็เลยซื้อมาเลี้ยงที่ กทม. ตั้งแต่ประมาณปี 2549 – 2550 และต่อมาได้โยกย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัด ซึ่งในปี 2553 ก็ไปรับตำแหน่ง สว.สส. สภ.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ก็ได้ย้ายครอบครัวและย้ายตัวไส้เดือนนำติดตัวไปเลี้ยงที่สุโขทัยด้วย

จุดมุ่งหมายอย่างแรกคือ เพื่อจะแนะนำชาวบ้านและเป็นผู้นำชักจูงให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพกันให้มากที่สุดเพื่อเราไม่ต้องใช้สารเคมีกันและเพื่อทำให้สุขภาพของตัวผู้ใช้หรือซื้อสินค้าพืชผักที่เราปลูกไปรับประทานไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองและเพื่อความประหยัดในครัวเรือน

ปัจจุบันนายตำรวจท่านนี้ยังคงรับราชการในตำแหน่ง สว. กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย ยังคงใช้เวลาว่างจากงานราชการทำการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งชักชวนชาวบ้านในระแวกที่อยู่อาศัยเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวและได้จัดตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงไส้เดือนของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรชีวภาพ

จนกระทั่ง หน่วยงาน กศน. เห็นความสำคัญได้นำนักศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรยกย่องให้เป็นครูนอกโรงเรียนต้นแบบของ กศน. รวมทั้งได้ต่อยอดจากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนต่อเนื่องไปยังการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวและศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เพื่อการศึกษาของชาวบ้านในท้องถิ่นและใกล้เคียง

ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในวิถีอาชีพเกษตรกรเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่อาศัยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : คุณ Teetat Farm TrainingCenter ( ธีธัชฟาร์มไส้เดือนดิน ) ครับผม

Comments

comments

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ที่น่ายกย่อง เป็นหนึ่งของผู้ที่ผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. สวัสดีครับ วันนี้ฟาร์มไทยแลนด์ เรามีเกษตรกรตัวอย่างที่ดีมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก โดยเกษตรที่จะแนะนำให้รู้จักในวันนี้ ท่านเป็นถึงตำรวจยศพันตำรวจโท มีนามว่า " พ.ต.ท.สุนาด เนียมเกาะเพ็ชร อายุ 53 ปี จังหวัดสุโขทัย " แต่มีใจรักในด้านการเกษตร  โดยท่านเป็นนายตำรวจ ผู้ริเริ่มเกษตรอินทรีย์ นายตำรวจซึ่งน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเผื่อแผ่องค์ความรู้ที่ตนเองได้รับและได้ปฏิบัตินำไปเผยแพร่ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้รับราชการเป็นรอง สว.สส ที่ สน.นิมิตใหม่ กทม. และเป็นครอบครัวนักกีฬา โดยลูกสาวเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ระหว่างที่ไปซ้อมที่สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ในช่วงเวลาที่พักซ้อมเทนนิสกับครอบครัวและลูกสาว โดยเห็นทางมหาวิทยาลัยเปิดการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกันซึ่งว่ากันว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่และมีประโยชน์ในทางเกษตรชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ ก็เลยสนใจ ประกอบกับความชอบเรื่องปุ๋ยชีวภาพอยู่แล้วและก็ชอบปลูกพืชผักสวนครัวก็เลยซื้อมาเลี้ยงที่ กทม. ตั้งแต่ประมาณปี 2549 - 2550 และต่อมาได้โยกย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัด ซึ่งในปี 2553 ก็ไปรับตำแหน่ง สว.สส. สภ.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ก็ได้ย้ายครอบครัวและย้ายตัวไส้เดือนนำติดตัวไปเลี้ยงที่สุโขทัยด้วย จุดมุ่งหมายอย่างแรกคือ เพื่อจะแนะนำชาวบ้านและเป็นผู้นำชักจูงให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพกันให้มากที่สุดเพื่อเราไม่ต้องใช้สารเคมีกันและเพื่อทำให้สุขภาพของตัวผู้ใช้หรือซื้อสินค้าพืชผักที่เราปลูกไปรับประทานไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองและเพื่อความประหยัดในครัวเรือน ปัจจุบันนายตำรวจท่านนี้ยังคงรับราชการในตำแหน่ง สว. กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย ยังคงใช้เวลาว่างจากงานราชการทำการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งชักชวนชาวบ้านในระแวกที่อยู่อาศัยเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวและได้จัดตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงไส้เดือนของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรชีวภาพ จนกระทั่ง หน่วยงาน กศน. เห็นความสำคัญได้นำนักศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรยกย่องให้เป็นครูนอกโรงเรียนต้นแบบของ กศน. รวมทั้งได้ต่อยอดจากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนต่อเนื่องไปยังการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลวัวและศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย เพื่อการศึกษาของชาวบ้านในท้องถิ่นและใกล้เคียง ขณะเดียวกัน ก็มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในวิถีอาชีพเกษตรกรเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่อาศัยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : คุณ Teetat Farm TrainingCenter ( ธีธัชฟาร์มไส้เดือนดิน ) ครับผม

Review Overview

User Rating: 5 ( 1 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง