Home / เชิญชวนเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ม.สุรนารี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 แสดงศักยภาพผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ บริเวณเทคโนธานี มทส. นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 แสดงศักยภาพผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ บริเวณเทคโนธานี มทส. นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563
แสดงศักยภาพผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ บริเวณเทคโนธานี มทส. นครราชสีมา

Comments

comments

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง