Home / ข่าวเกษตร / เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

งาน “เกษตรรักแม่” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของแม่ ซึ่งได้แก่ แม่โพสพ แม่คงคา แม่ธรณี ที่ให้คุณประโยชน์แก่เรากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

ภายในงานยังมีการบอกเล่าประสบการณ์การทำการเกษตรจากหญิงเก่งที่เป็นเกษตรกรจากทั่วประเทศ มาเล่าการประกอบอาชีพการทำการเกษตรและการดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม) ถนนพหลโยธิน กม.36-37 (ฝั่งขวา) จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดการอบรมวิชาของแผ่นดินหลายหลักสูตรในแต่ละวัน ได้แก่

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
- การทำเกษตรด้วยสมองและสองมือ รูปแบบการทำเกษตรที่เหมาะสำหรับผู้หญิง โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- สปาหน้าเด้ง ด้วยพืชผักสมุนไพรจากธรรมชาติ โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (เครือข่ายมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)
- การทำข้าวยาคูสูตรคุณแม่ โดย คุณศิริพร อาจแย้มสรวล
- เรียนรู้การทำกระดาษธรรมดาๆ ให้กลายเป็นดอกไม้ รวมไปถึงการทำดอกมะลิวันแม่ โดยคุณปุณยวีร์ เอี่ยมสกุล
- อบรมการทำอาหารกินเป็นยา และรักษาสุขภาพ โดยคุณคำปุ่น กุดวงศ์แก้ว และคุณกรรณทรลักษณ์ ทันจร
- อบรมการทำดอกไม้สารพัดอาหาร เรียนรู้การนำดอกไม้มาประกอบเป็นอาหาร โดยคุณมุฑิตา แซ่ซ้ง กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่าย พกฉ.

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
- ผู้หญิงเลี้ยงปลา สาธิตการเพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์ปลา โดยคุณลินดา ขมเล็ก จากร้านฉลองพันธุ์ปลา
- สาธิตการทำเกษตรแบบธรรมชาติ และการเกษตรแบบผสมผสาน โดยไม่มีการเลี้ยงสัตว์ จากคุณสุมณฑา เหล่าชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- การทำเกษตร สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยแม่พิมพ์ โถตันคำ จังหวัดสกลนคร หญิงเก่งที่ทำการเกษตรเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง
- หลักสูตรสมุนไพรกับความงาม โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม อาจารย์วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้หลงใหลในภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสาน ในการใช้สมุนไพรเพื่อความงามของผู้หญิงโดยเฉพาะ
- การทำโอ่งแก๊สชีวิภาพ ที่ผู้หญิงก็ทำได้ โดยคุณละมุน แก้วตาล จังหวัดสระแก้ว
- การทำน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่งอกเพื่อสุขภาพ โดยคุณนวน เล็บครุฑ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13, 0-2529-0885 หรือมือถือ 08-7359-7171 และ 08-6901-4638

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง