Home / ข่าวเกษตร / การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

โครงการเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไร
ยางพาราเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย จึงทำให้ในพื้นที่ทางภาคใต้มีเกษตรนิยมในการเพาะปลูกต้นยางพารากันเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาและคุณภาพยาง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่หันมาใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นยางพาราเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ในการปลูกยางพารา

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

ด้วยสาเหตุนี้ทาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสตูล โดยนายมงคล ทองจิบ ผอ.สถานีพัฒนา ที่ดินสตูล จึงได้เริ่มต้นทำ “โครงการเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน” โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นโครงการที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราได้ตามต้องการ ในการลงทุนที่ไม่สูงมากจนเกินไป โดยให้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงต้นยางพารา นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีการสงเสริมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการช่วยบำรุงต้นยางพารา

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

โดยภายในโครงการได้แบ่งวิธีการต่างๆ ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1
การเก็บตัวอย่างดินมาทำการวิเคราะห์หาธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่อยู่ในดิน เช่นธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไนโตรเจน เป็นต้น เมื่อทราบค่าการวิเคราะห์ของดินแล้ว ก็จะให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ขาดไปเพื่อให้ดินมีแร่ธาตุอาหารอยู่อย่างสมบูรณ์ เช่น ถ้าในดินขาดธาตุไนโตเจนก็จะแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยยูเรีย เพื่อเป็นการเติมธาตุอาหารไนโตเจนให้แก่ดินเพียงอย่างเดียว หรือถ้าขาดธาตุอาหารชนิดอื่นก็จะมีการแนะนำให้เดิมปุ๋ยพืชสดเพื่อเป็นการพิมพ์อินทรียวัตถุให้แก่ดิน เป็นต้น

วิธีที่ 2 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยน้ำหมักชีวภาพจะทำการผลิตมาจากเศษซากพืช ซากสัตว์ และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร น้ำหมักชีวภาพจะมีประโยชน์เมื่อนำมาฉีดพ่นที่บริเวณผิวดินที่โคนต้นยางพารา และใบ จะมีส่วนในการช่วยทำให้ยางกรีดง่ายยิ่งขึ้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

วิธีที่ 3 เป็นวิธีการแนะนำและอบรมเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้สามารถนำวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ในพื้นที่ดินของตนเอง และสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไปได้

สำหรับการดำเนินการในโครงการเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสตูล ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี และยังเป็นวิธีที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตยางพาราได้อีกด้วย สำหรับเกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 0-747-52076,0-747-52078-9 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง