Home / ข่าวเกษตร / เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับที่จังหวัดภูเก็ต

สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับขึ้นในวันที่ 20-26 มิถุนายน นี้ ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อเป็นเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับให้กับเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้มีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ภายในงานยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสมาชิกสภาเกษตร และหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมและเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับกันเป็นจำนวนมาก สำหรับไม้ดอกไม้ประดับที่นำมาจำหน่ายก็มีกันมากมายหลายสายพันธุ์

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพของประชาชน เพราะสามารถทำเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม  และยังเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี นอกจากนี้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับยังเป็นการช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงมีผู้นิยมซื้อนำกลับไปปลูกภายในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือแม้ในร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเมืองภูเก็ตเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายที่และเป็นสถานที่ที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

ทางสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตจึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาสนใจการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันมากขึ้น เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้หลายอย่าง และไม้ดอกไม้ประดับยังสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกด้วย ทางสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรภายในจังหวัดภูเก็ตมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ทางสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และให้คำปรึกษารวมไปถึงให้ข้อแนะนำต่างๆ แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกไม้ดอกไม้ประดับและประกอบอาชีพเกษตรกรได้แบบครบวงจร และสามารถยืดเป็นอาชีพแบบยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลผลิตต่างๆ และการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูก รวมไปถึงสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆ กันได้ที่งานเกษตรแฟร์ไม้ดอก-ไม้ประดับครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2514 หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเกษตรจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการที่หมายเลข โทร. 076-212188

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง