Home / เกษตรกรรมอื่นๆ / เกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน

แนะนำเกษตรต่างแดน ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการเกษตรของบ้านเรา

แกะสลักผลไม้ไทย สร้างรายได้ดีในต่างแดน

แกะสลักผลไม้ไทย

แกะสลักผลไม้ไทยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทย ซึ่งจัดอยู่ในศิลปกรรมแขนงหนึ่งจำพวกประติมากรรม...

Read More »

เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ

เทคโนโลยีการเกษตร

เปรียบเทียบเทคโนโลยีการเกษตรของไทยกับต่างประเทศ                 นั่งดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับการทำการเ...

Read More »

เกษตรต่างแดน แนะนำเกษตรกรรมต่างประเทศ

เกษตรต่างแดน

การปลูกพืช ทำไร ต่างประเทศเป็นอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเหมือนกับของไทยนี่ละครับ แต่เกษตรต่า...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง