Home / ตลาดเกษตรกรรม

ตลาดเกษตรกรรม

ตลาดสินค้าการเกษตร อัพเดท บอกเล่า ราคาสินค้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม สินค้าเกษตรกรรม ต่างๆ

งานเกษตรแฟร์ 2563 ”นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน”

งานเกษตรเเฟร์2563

กลับมาอีกครั้งกับงานเกษตรเเฟร์  ที่ใครหลายคนต่างเฝ้าคอย เพราะเป็นงานแฟร์ที่มีทั้งสาระ ความรู้ วิทยาก...

Read More »

เชิญชวนเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ม.สุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563แสดงศัก...

Read More »

- แปรรูป ”อ้อย” ผลิตเป็น พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic ) ในรูปแบบ จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก -

พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic )

                สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาส...

Read More »

วิธีการเลือกซื้อแตงโม และ เรื่องราวของแตงโมกับการใช้สารเคมี

วิธีการเลือกซื้อแตงโม

วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับแตงโม วิธีการเลือกซื้อแตงโม และ เรื่องราวของแตงโมกับการใช้สารเคมี ดังคำ...

Read More »

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

งาน “เกษตรรักแม่” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของแม่ ซึ่งได้แ...

Read More »

ถั่วเหลือง พืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องการ !

‘ถั่วเหลือง’ พืชเศรษฐกิจทั่วโลกต้องการ!

ถั่วเหลืองเป็นพืชผลทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ที่มีความต้องการในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะถั่ว...

Read More »

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ประจำวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557

ราคาสินค้าเกษตรวันที่ 11 มิย.

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ราคา ณ.ตลาดกลาง ตลาดสำคัญ ประจำวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557 ข้าวนาปี : ข้าวเปลื...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง