Home / การเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์ ทำฟาร์มสัตว์ และปศุสัตว์ทางการเกษตรต่างๆ

มาเเล้ว !! สินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาท/ต่อปี

สินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาท ต่อปี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประเกษตรกรผลักดันโครงการสนับสน...

Read More »

กรมปศุสัตว์เเจ้ง !! สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement ได้เเล้ว

การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Movement

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

Read More »

สหฟาร์ม อีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตเนื้อไก่ ที่คนไทยก็น่าจะคุ้นเคยดี

ฟาร์มไก่สหฟาร์ม

ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการเลี้ยงไก่ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่ หลาย...

Read More »

อยากรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแวะมาชมได้ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า บ้านควาย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัย...

Read More »

เทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดต้องการ

444

กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช มีถิ่นกำเนิดที่ ออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ 12 นิ้วอายุเฉลี่ย 4ปี ในธรรมชาติ...

Read More »

วิธีเลี้ยงกระต่าย ได้ 2 เด้ง สวยงาม แถมขายทำเงิน

เลี้ยงกระต่าย

สวัสดีพี่น้อง ชาวฟาร์มไทยแลนด์ทุกคน หลายวันก่อนผมได้ลิ้มลองเนื้อกระต่ายร้านอาหารป่าแถบ กาญจนบุรีมาซึ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง