Home / การปลูกพืช / การทำไร่

การทำไร่

การทำไร่ การปลูกพืชไร่ และ เทคนิคการทำไร่ในแบบต่างๆ

- แปรรูป ”อ้อย” ผลิตเป็น พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic ) ในรูปแบบ จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก -

พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic )

                สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาส...

Read More »

การปลูกพริก พืชผักปรุงรสชาติอาหารของคนไทย

การปลูกพริก ฟาร์มไทยแลนด์

การปลูกพริก พืชผักที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับรสชาติอาหารของคนไทยมาอย่างเนิ่นนาน พริก หรือ ชื่อภาษาอั...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง